Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:115 · Visa fulltext
Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1991-10-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:52, 1990/91:SoU10, rskr 1990/91:114
Upphävd: 2006-07-01
Ändring, SFS 1995:82
Rubrik: Lag (1995:82) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1998:282
Rubrik: Lag (1998:282) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:110, bet. 1997/98:SoU21, rskr. 1997/98:224
Ändring, SFS 2003:462
Rubrik: Lag (2003:462) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2005:39
Rubrik: Lag (2005:39) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:148, bet. 2004/05:SoU7, rskr. 2004/05:152
Ändring, SFS 2006:351
Omfattning: upph.