Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:115 · Visa fulltext
Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1991-10-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:52, 1990/91:SoU10, rskr 1990/91:114
Upphävd: 2006-07-01
Ändring, SFS 1995:82
Rubrik: Lag (1995:82) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1998:282
Rubrik: Lag (1998:282) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:110, bet. 1997/98:SoU21, rskr. 1997/98:224
Ändring, SFS 2003:462
Rubrik: Lag (2003:462) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2005:39
Rubrik: Lag (2005:39) om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:148, bet. 2004/05:SoU7, rskr. 2004/05:152
Ändring, SFS 2006:351
Omfattning: upph.