Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1147 · Visa fulltext
Begravningsförordning (1990:1147)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1991-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:802
Rubrik: Förordning (1991:802) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 2, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 45, 46 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1625
Rubrik: Förordning (1991:1625) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:1107
Rubrik: Förordning (1992:1107) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1994:1296
Rubrik: Förordning (1994:1296) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: nuvarande 13 § betecknas 13 a §; ändr. rubr. närmast före 13 §; nya 13, 13 b, 13 c §§
Ikraft: 1994-10-01
Ändring, SFS 1996:541
Rubrik: Förordning (1996:541) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: upph. 13 a, 13 b, 13 c §§; ändr. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 15 §, rubr. närmast före 14 § sätts närmast före nya 15 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1998:1002
Rubrik: Förordning (1998:1002) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:511
Rubrik: Förordning (1999:511) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: ändr. 36, 39, 44, 45 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:882
Rubrik: Förordning (1999:882) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: upph. 23 §; nuvarande 46 § betecknas 59 §, rubr. närmast före nuvarande 46 § sätts närmast före 59 §; ändr. 4, 9, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 44, 45 §§, rubr. närmast före 24 §; nya 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 46, 49, 50, 53, 58 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:947
Rubrik: Förordning (2003:947) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: ändr. 2, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 35, 36, 38, 39, 45, 59 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1251
Rubrik: Förordning (2008:1251) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: ändr. 36, 39, 44, 45 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1674
Rubrik: Förordning (2010:1674) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:137
Rubrik: Förordning (2012:137) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 58 §; ändr. 3, 6, 7, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 49, 50, 53 §§; nya 52 a, 52 b, 58 a §§, rubr. närmast före 52 a §
Ikraft: 2012-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:359
Rubrik: Förordning (2012:359) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: ändr. 1, 30, 31 §§
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2013:804
Rubrik: Förordning (2013:804) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2014:1290
Rubrik: Förordning (2014:1290) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:633
Rubrik: Förordning (2016:633) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)
Omfattning: upph. 48 §, rubr. närmast före 46 §; ändr. 46, 47, 52 a §§; nya 9 a, 9 b, 45 a §§, rubr. närmast före 9 a §, 45 a §
Ikraft: 2016-07-01