Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:471 · Visa fulltext
Lag (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1989-06-15
Förarbeten: 1988/89:FiU36, rskr 1988/89:329
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:147
Rubrik: Lag (1990:147) om ändring i lagen (1989:471) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1-5, 7, 9, 10, 12-14 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1990-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:96, 1989/90:SkU27, rskr 1989/90:207
Ändring, SFS 1990:406
Rubrik: Lag (1990:406) om ändring i lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 10, 11, 13 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:840
Rubrik: Lag (1990:840) om ändring i lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-10-01
Förarbeten: 1989/90:FiU40, rskr 1989/90:358
Ändring, SFS 1990:1461
Rubrik: Lag (1990:1461) om ändring i lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:56, 1990/91:SkU11, rskr 1990/91:105
Ändring, SFS 1991:1106
Rubrik: Lag (1991:1106) om ändring i lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
Omfattning: ändr. 1 §; ny övergångsbest.
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:150, 1990/91:FiU30, rskr 1990/91:386
Ändring, SFS 1996:482
Rubrik: Lag (1996:482) om upphävande av lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1995/96:143, bet. 1995/96:SkU26, rskr. 1995/96:210