Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:253 · Visa fulltext
Lag (1989:253) om allmänna helgdagar
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:114, 1988/89:KU29, rskr 1988/89:250
Ändring, SFS 2004:1320
Rubrik: Lag (2004:1320) om ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:23, bet. 2004/05:KU6, rskr. 2004/05:65