Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:847 · Visa fulltext
Lag (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1988-12-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:150 (bil.3), FiU 1987/88:21, rskr 1987/88:395
Upphävd: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:675
Rubrik: Lag (1990:675) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1316
Rubrik: Lag (1990:1316) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:45, 1990/91:FiU7, rskr 1990/91:56
Ändring, SFS 1991:1467
Rubrik: Lag (1991:1467) om ändring i lagen (1990:675) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1990:675
Ikraft: 1991-12-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:1, 1991/92:SkU1, rskr 1991/92:9
Ändring, SFS 1991:1844
Rubrik: Lag (1991:1844) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:60, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1992:691
Rubrik: Lag (1992:691) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:92, 1991/92:FiU21, rskr 1991/92:339
Ändring, SFS 1992:1488
Rubrik: Lag (1992:1488) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande och ungdomsbosparande
Omfattning: upph. 3 §; ändr. författningsrubr. 1, 2 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:50 (bil.5), bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Ändring, SFS 1993:176
Rubrik: Lag (1993:176) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1993-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:149, bet. 1992/93:FiU12, rskr. 1992/93:240
Ändring, SFS 1993:1577
Rubrik: Lag (1993:1577) om upphävande av lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108