Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:730 · Visa fulltext
Förordning (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1988-07-01
Upphävd: 2001-01-01
Ändring, SFS 1991:174
Rubrik: Förordning (1991:174) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 13, 24, 31, 44 §§
Ikraft: 1991-05-15
Ändring, SFS 1991:2003
Rubrik: Förordning (1991:2003) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för arbetarskyddsverket
Omfattning: upph. 19, 20, 28 §§, rubr. närmast före 19 §; ändr. 5, 21, 26, 46 §§
Ikraft: 1992-02-01
Ändring, SFS 1992:954
Rubrik: Förordning (1992:954) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 12, 25, 35, 41 §§; ny 19 §
Ikraft: 1992-10-01
Ändring, SFS 1992:1054
Rubrik: Förordning (1992:1054) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:709
Rubrik: Förordning (1993:709) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 2, 5, 16, 30, 36 §§
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:682
Rubrik: Förordning (1994:682) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 5, 16 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1304
Rubrik: Förordning (1994:1304) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994-11-01
Ändring, SFS 1995:483
Rubrik: Förordning (1995:483) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 13, 24, 31, 33 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:866
Rubrik: Förordning (1995:866) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1119
Rubrik: Förordning (1995:1119) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1995-12-01
Ändring, SFS 1995:1326
Rubrik: Förordning (1995:1326) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: upph. 13, 24 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 5, 10, 12, 15, 16, 32, 44 §§ rubr. närmast före 24, 40 §§
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:1262
Rubrik: Förordning (1996:1262) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:809
Rubrik: Förordning (1997:809) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1998:1133
Rubrik: Förordning (1998:1133) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1584
Rubrik: Förordning (1998:1584) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:1211
Omfattning: upph.