Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1583 · Visa fulltext
Förordning (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1989-01-01
Upphävd: 2005-01-01
Ändring, SFS 1990:1180
Rubrik: Förordning (1990:1180) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 2, 22 §§
Ikraft: 1991-01-14
Ändring, SFS 1991:1205
Rubrik: Förordning (1991:1205) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1991-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1151
Rubrik: Förordning (1993:1151) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 17, 18, 19, 22 §§
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1996:234
Rubrik: Förordning (1996:234) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 5, 29 §§, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 1996-06-01
Ändring, SFS 1997:649
Rubrik: Förordning (1997:649) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 10, 16, 17, 23 §§; ny 21 a §
Ikraft: 1997-09-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1997:1
Ändring, SFS 1998:1160
Rubrik: Förordning (1998:1160) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1251
Rubrik: Förordning (1998:1251) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1998-11-01
Ändring, SFS 1998:1429
Rubrik: Förordning (1998:1429) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 3, 15, 22, 25, 31 §§; ny 1 a §; omtryck
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:682
Rubrik: Förordning (1999:682) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1999-08-01
Ändring, SFS 2000:1126
Rubrik: Förordning (2000:1126) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:134
Rubrik: Förordning (2001:134) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-05-01
Ändring, SFS 2001:1018
Rubrik: Förordning (2001:1018) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: upph. 31 §, rubr. närmast före 31 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2004:1034
Omfattning: upph.