Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1583 · Visa fulltext
Förordning (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1989-01-01
Upphävd: 2005-01-01
Ändring, SFS 1990:1180
Rubrik: Förordning (1990:1180) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 2, 22 §§
Ikraft: 1991-01-14
Ändring, SFS 1991:1205
Rubrik: Förordning (1991:1205) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1991-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1151
Rubrik: Förordning (1993:1151) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 17, 18, 19, 22 §§
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1996:234
Rubrik: Förordning (1996:234) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 5, 29 §§, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 1996-06-01
Ändring, SFS 1997:649
Rubrik: Förordning (1997:649) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 10, 16, 17, 23 §§; ny 21 a §
Ikraft: 1997-09-01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1997:1
Ändring, SFS 1998:1160
Rubrik: Förordning (1998:1160) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1251
Rubrik: Förordning (1998:1251) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1998-11-01
Ändring, SFS 1998:1429
Rubrik: Förordning (1998:1429) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 3, 15, 22, 25, 31 §§; ny 1 a §; omtryck
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:682
Rubrik: Förordning (1999:682) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1999-08-01
Ändring, SFS 2000:1126
Rubrik: Förordning (2000:1126) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:134
Rubrik: Förordning (2001:134) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-05-01
Ändring, SFS 2001:1018
Rubrik: Förordning (2001:1018) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: upph. 31 §, rubr. närmast före 31 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2004:1034
Omfattning: upph.