Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1515 · Visa fulltext
Lag (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Förs. 1987/88:24, 1988/89:FiU5, rskr 1988/89:31