Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1385 · Visa fulltext
Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Ändring, SFS 1989:189
Rubrik: Lag (1989:189) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 56 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Förs. 1988/89:23, 1988/89:KU35, rskr 1988/89:210
Ändring, SFS 1990:751
Rubrik: Lag (1990:751) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 17, 40 §§; ändr. 22, 53, 54, 55 §§; nya 22 a, 22 b §§, rubr. närmast före 22 b §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:135, 1989/90:FiU37, rskr 1989/90:343
Ändring, SFS 1990:831
Rubrik: Lag (1990:831) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3, 18, 20 §§
Ikraft: 1990-08-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:116, 1989/90:NU38, rskr 1989/90:351
Ändring, SFS 1990:1150
Rubrik: Lag (1990:1150) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:41, 1990/91:FiU5, rskr 1990/91:55
Ändring, SFS 1990:1347
Rubrik: Lag (1990:1347) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 38, 41 §§
Ikraft: 1991-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:42, 1990/91;NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:1001
Rubrik: Lag (1991:1001) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Ändring, SFS 1991:1025
Rubrik: Lag (1991:1025) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1991-08-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:154, 1990/91:NU41, rskr 1990/91:367
Ändring, SFS 1991:1504
Rubrik: Lag (1991:1504) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1991:1538
Rubrik: Lag (1991:1538) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 34, 41, 43 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Förs. 1991/92:10, 1991/92:FiU3, rskr 1991/92:13
Ändring, SFS 1992:1619
Rubrik: Lag (1992:1619) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3, 18, 20, 22 b §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Ändring, SFS 1992:1641
Rubrik: Lag (1992:1641) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 22, 53, 55 §§
Ikraft: 1993-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:65, 1992/93:89, 1992/93:126, bet. 1992/93:Sk18, rskr 1992/93:158
Ändring, SFS 1993:6
Rubrik: Lag (1993:6) om ändring i lagen (1992:1641) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 22 § i 1992:1641, 2 p ikrafttr.best. till 1992:1641
Ikraft: 1993-02-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:135, bet. 1992/93:NU16, rskr. 1992/93:155
Ändring, SFS 1993:7
Rubrik: Lag (1993:7) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ny 42 a §
Ikraft: 1993-02-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:135, bet. 1992/93:NU16, rskr. 1992/93:155
Ändring, SFS 1993:769
Rubrik: Lag (1993:769) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:KU31, rskr. 1992/93:432
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1619 och 22 § första stycket i 1992:1641
Ändring, SFS 1993:1701
Rubrik: Lag (1993:1701) om ändring i lagen (1992:1619) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 22 b §, ikrafttr. best. till 1992:1619
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1994:266
Rubrik: Lag (1994:266) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Ändring, SFS 1994:1069
Rubrik: Lag (1994:1069) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU48, rskr. 1993/94:407
Ändring, SFS 1994:1539
Rubrik: Lag (1994:1539) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 30 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:47, bet. 1994/95:FiU3, rskr. 1994/95:73
Ändring, SFS 1994:2058
Rubrik: Lag (1994:2058) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1994/95:FiU6, rskr. 1994/95:147
Ändring, SFS 1995:969
Rubrik: Lag (1995:969) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 12, 13, 19, 23, 41, 52 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:150, bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:447
Ändring, SFS 1995:1576
Rubrik: Lag (1995:1576) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3, 13 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1595
Rubrik: Lag (1995:1595) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 42 a §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83
Ändring, SFS 1996:590
Rubrik: Lag (1996:590) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 42 a §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:172, bet. 1995/96:NU25, rskr. 1995/96:267
Ändring, SFS 1996:1008
Rubrik: Lag (1996:1008) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 22 b §, rubr. närmast före 22 b §; ändr. 53 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11
Ändring, SFS 1996:1021
Rubrik: Lag (1996:1021) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10
Ändring, SFS 1997:104
Rubrik: Lag (1997:104) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 36 §; ändr. 6, 22, 41, 53 §§; ny 40 §
Ikraft: 1997-04-01
Förarbeten: Förs. 1996/97:RB2, bet. 1996/97:FiU14, rskr. 1996/97:153
Ändring, SFS 1997:455
Rubrik: Lag (1997:455) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1998:662
Rubrik: Lag (1998:662) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:154, bet. 1997/98:FiU29, rskr. 1997/98:253
Ändring, SFS 1998:1405
Rubrik: Lag (1998:1405) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 55 §; ändr. 4, 10, 20, 29, 31-35, 38-50, 56 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 33 a, 33 b, 39 a, 41 a §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Ändring, SFS 1998:1412
Rubrik: Lag (1998:1412) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 18, 19 §§, rubr. närmast före 1, 4, 5, 23, 31, 41, 47, 50 §§; nuvarande 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 22 a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 42 a, 51, 52, 53, 54 §§ betecknas 1 kap 1 §, 10 kap 1 §, 6 kap 1 §, 5 kap 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 2, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap 9 §, 7 kap 8 §, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap 7 §, 9 kap 3 §, 4 kap 3 §, 11 kap 1, 2, 3, 4 §§; ändr. 3, 22, 51 §§, de nya 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 7 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 3 §§, rubr. till de nya 1-11 kap; nya 6 kap 5, 7, 8 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:164, bet. 1998/99:KU8, rskr. 1998/99:11
Ändring, SFS 1998:1413
Rubrik: Lag (1998:1413) om ändring i lagen (1998:1405) om ändring i lagen (1988:1385)
Omfattning: upph. 38, 41 §§, rubr. närmast före 9 § i 1998:1405; nuvarande 4, 10, 20, 29, 31, 32, 33, 33 a, 33 b, 34, 35, 39, 39 a, 40, 41 a, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56 §§ i 1998:1405 betecknas 1 kap 2 §, 7 kap 1 §, 6 kap 6 §, 4 kap 1 §, 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 2 kap 2 §, 9 kap 1, 2 §§, 4 kap 5, 4 §§, 9 kap 6 §, 3 kap 2 §, 6 kap 3, 2 kap 3 §, 3 kap 3 §, 4 kap 6, 2 §§, 10 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 4 §, 11 kap 5 §; ändr. de nya 1 kap 2 §, 6 kap 6 §, 9 kap 2 §, 10 kap 3 §, 11 kap 5 §; nya 1 kap 5 §, 2 kap 4 §, 9 kap 4, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1997/98:164, bet. 1998/99:KU8, rskr. 1998/99:11
Ändring, SFS 1998:1414
Rubrik: Lag (1998:1414) om ändring i lagen (1998:662) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges Riksbank
Omfattning: nuvarande 12 § i 1998:662 betecknas 7 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1997/98:164, bet. 1998/99:KU8, rskr. 1998/99:11
Ändring, SFS 1999:19
Rubrik: Lag (1988:1385) (1999:19) om Sveriges riksbank
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1999:206
Rubrik: Lag (1999:206) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Bet. 1998/99:KU16, rskr. 1998/99:155
Ändring, SFS 1999:416
Rubrik: Lag (1999:416) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 7 kap 8 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1258
Rubrik: Lag (1999:1258) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:181
Rubrik: Lag (2000:181) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ändring, SFS 2000:204
Rubrik: Lag (2000:204) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Ändring, SFS 2000:427
Rubrik: Lag (2000:427) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 11 kap 5 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2002:1030
Rubrik: Lag (2002:1030) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §, 10 kap 2, 3 §§; ny 9 kap 2 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:168
Rubrik: Lag (2003:168) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 7 kap 8 §; ändr. 6 kap 5, 9 §§, 11 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: 2002/03:RB3, bet. 2002/03:FiU12, rskr. 2002/03:112
Ändring, SFS 2003:186
Rubrik: Lag (2003:186) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: 2002/03:RS1, bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130
Ändring, SFS 2003:840
Rubrik: Lag (2003:840) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4 §§, 2 kap 2 §, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38
Ändring, SFS 2004:307
Rubrik: Lag (2004:307) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:218
Ändring, SFS 2004:432
Rubrik: Lag (2004:432) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:668
Rubrik: Lag (2004:668) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 9 §, 11 kap 3 §; ny 11 kap 2 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Förs. 2003/04:RB3, bet. 2003/04:FiU19, rskr. 2003/04:287
Ändring, SFS 2004:1303
Rubrik: Lag (2004:1303) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 9 kap 1 §, 11 kap 2 a, 5 a §§; ny 5 kap 5 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Framst. 2004/05:RB3, bet. 2004/05:FiU19, rskr. 2004/05:109
Ändring, SFS 2006:1001
Rubrik: Lag (2006:1001) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 4 §§, 10 kap 3 §; nya 8 kap 2 a §, 9 kap 8, 9 §§, 10 kap 1 a, 5 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39, rskr. 2005/06:385
Ändring, SFS 2008:239
Rubrik: Lag (2008:239) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Bet. 2007/08:FiU13, rskr. 2007/08:157
Ändring, SFS 2009:440
Rubrik: Lag (2009:440) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:801
Rubrik: Lag (2009:801) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 11 kap. 5 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:635
Rubrik: Lag (2010:635) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RB5, bet. 2009/10:FiU28, rskr. 2009/10:313
Ändring, SFS 2010:1815
Rubrik: Lag ändring i lagen (1988:1385) (2010:1815) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 10 kap. 1 a §; ändr. 9 kap. 2, 2 a, 4 §§, 10 kap. 3 §; ny 9 kap. 1 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS6, bet. 2010/11:KU9, rskr. 2010/11:51
Ändring, SFS 2010:2054
Rubrik: Lag (2010:2054) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:193
Rubrik: Lag (2011:193) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RB6, bet. 2010/11:FiU16, rskr. 2010/11:172
Ändring, SFS 2011:208
Rubrik: Lag (2011:208) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177
Ändring, SFS 2011:457
Rubrik: Lag (2011:457) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Ändring, SFS 2011:754
Rubrik: Lag (2011:754) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ny 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2011-06-30
Förarbeten: Prop. 2010/11:110, bet. 2010/11:FiU40, rskr. 2010/11:273, EUTL177/2006 s1, EUTL177/2006 s201, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32006L0048, 32006L0049, 32010L0078
Ändring, SFS 2014:485
Rubrik: Lag (2014:485) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: nya 6 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:661
Rubrik: Lag (2014:661) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:867
Rubrik: Lag (2014:867) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2014:973
Rubrik: Lag (2014:973) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s338
CELEX-nr: 32013L0036
Ändring, SFS 2015:1024
Rubrik: Lag (2015:1024) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ny 6 kap. 8 a §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117
Ändring, SFS 2019:747
Rubrik: Lag (2019:747) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:834
Rubrik: Lag (2020:834) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ny 8 kap. 7 §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RB3, bet. 2020/21:FiU7, rskr. 2020/21:5
Ändring, SFS 2021:486
Rubrik: Lag (2021:486) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326