Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:667 · Visa fulltext
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:7, LU 1986/87:20, rskr 1986/87:172
Upphävd: 2018-07-01
Ändring, SFS 1987:687
Rubrik: Lag (1987:687) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap 20 §, 13 kap 6 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:1247
Rubrik: Lag (1987:1247) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 6 kap 1, 2, 4, 9, 15 §§, 11 kap 3 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Ändring, SFS 1988:398
Rubrik: Lag (1988:398) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 6 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1988:1305
Rubrik: Lag (1988:1305) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §, 8 kap 3 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:843
Rubrik: Lag (1989:843) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 9 kap 9 §, 12 kap 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1989-12-08 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av 1989:843 utom 9 kap 9 §
Ändring, SFS 1990:1304
Rubrik: Lag (1990:1304) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 11 §§, 8 kap 3, 13 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:160, 1990/91:LU11, rskr 1990/91:42
Ändring, SFS 1990:1323
Rubrik: Lag (1990:1323) om ändring i lagen (1990:1304) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 13 § i 1990:1304
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:46, 1990/91:SkU7, rskr 1990/91:81
Ändring, SFS 1990:1354
Rubrik: Lag (1990:1354) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §
Ikraft: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:42, 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1992:1242
Rubrik: Lag (1992:1242) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 11, 15 §§, 8 kap 3 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:68, bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1449
Rubrik: Lag (1992:1449) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 9 kap 3, 10, 12 §§; 11 kap 18 §, 14 kap 1 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LU10, rskr 1992/93:75
Ändring, SFS 1993:29
Rubrik: Lag (1993:29) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Ändring, SFS 1993:313
Rubrik: Lag (1993:313) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93:LU27, rskr. 1992/93:225
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1242
Ändring, SFS 1994:217
Rubrik: Lag (1994:217) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 13 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:1827
Rubrik: Lag (1994:1827) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §; ny 15 kap 4 a §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:67, bet. 1994/95:LU11, rskr. 1994/95:111
Ändring, SFS 1995:67
Rubrik: Lag (1995:67) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:537
Rubrik: Lag (1995:537) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 3, 8, 13 §§, 15 kap 6 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Ändring, SFS 1995:795
Rubrik: Lag (1995:795) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap 20 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:189, bet. 1994/95:LU31, rskr. 1994/95:411
Ändring, SFS 1996:774
Rubrik: Lag (1996:774) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap. 20 §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1142
Rubrik: Lag (1996:1142) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 8 kap 5, 13 §§, 10 kap 6 §, 11 kap 12 §, 13 kap 1 §; nya 1 kap 5, 6 §§, 9 kap 15, 16 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Ändring, SFS 1997:367
Rubrik: Lag (1997:367) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 6 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1997:457
Rubrik: Lag (1997:457) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §, 8 kap 13 §, 10 kap 6 §, 11 kap 7, 12 §§, 13 kap 1 §; ny 9 kap 17 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1997:533
Rubrik: Lag (1997:533) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 13 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:914
Rubrik: Lag (1997:914) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 6 §, 4 kap 1, 3 §§, 5 kap 1 §, 8 kap 13 §, 9 kap 7 §, 10 kap 2, 4 §§, 12 kap 4 §; ny 10 kap 2 a §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:163, bet. 1997/98:LU3, rskr. 1997/98:28
Ändring, SFS 1998:768
Rubrik: Lag (1998:768) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 9 kap 15 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ändring, SFS 1998:1489
Rubrik: Lag (1998:1489) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 11, 13 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 1999:124
Rubrik: Lag (1999:124) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 9 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:624
Rubrik: Lag (1999:624) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 16 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:66, bet. 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210
Ändring, SFS 1999:1094
Rubrik: Lag (1999:1094) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 6 kap 7 §, 9 kap; ändr. 8 kap 13 §, 11 kap 12 §, 13 kap 1 §, 16 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:33
Rubrik: Lag (2000:33) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 7 kap 14 §, 12 kap 1, 3, 8 §§
Ikraft: 2000-03-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:493
Rubrik: Lag (2000:493) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 11 kap 4 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:88, bet. 1999/2000:LU24, rskr. 1999/2000:249
Ändring, SFS 2000:1092
Rubrik: Lag (2000:1092) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2001:886
Rubrik: Lag (2001:886) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2001:1226
Rubrik: Lag (2001:1226) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 13 §; ny 8 kap 13 a §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ändring, SFS 2002:155
Rubrik: Lag (2002:155) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2002-04-27
Förarbeten: Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182
Ändring, SFS 2002:389
Rubrik: Lag (2002:389) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2003:693
Rubrik: Lag (2003:693) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 8, 13 a §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:865
Rubrik: Lag (2003:865) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 11 kap 5 §; nya 11 kap 4 a, 6 a, 6 b, 6 c, §§, 15 kap 7 §, rubr. närmast före 11 kap 6 b §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Ändring, SFS 2004:249
Rubrik: Lag (2004:249) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 15 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:305
Rubrik: Lag (2004:305) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 3 §§, 10 kap 6 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2004:1184
Rubrik: Lag (2004:1184) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 16 §, 13 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2005:555
Rubrik: Lag (2005:555) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 12 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:813
Rubrik: Lag (2005:813) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 8 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:178, bet. 2005/06:LU4, rskr. 2005/06:32
Ändring, SFS 2006:293
Rubrik: Lag (2006:293) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:84, bet. 2005/06:LU23, rskr. 2005/06:209
Ändring, SFS 2006:400
Rubrik: Lag (2006:400) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Ändring, SFS 2006:596
Rubrik: Lag (2006:596) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277
Ändring, SFS 2006:705
Rubrik: Lag (2006:705) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap 20 §, 12 kap 6 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:868
Rubrik: Lag (2006:868) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §; ny 8 kap 18 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:870
Rubrik: Lag (2007:870) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 5 kap 4, 7 §§; ny 5 kap 8 §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28
Ändring, SFS 2008:3
Rubrik: Lag (2008:3) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 12 kap; ändr. 3 kap 4, 5 §§, 4 kap 1 §, 7 kap 12, 17 §§, 15 kap 4, 6 §§; nytt kap 12
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121, EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139
Ändring, SFS 2008:15
Rubrik: Lag (2008:15) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2, 4, 15 §§
Ikraft: 2008-02-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122
Ändring, SFS 2008:83
Rubrik: Lag (2008:83) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §, 15 kap 1 §; nya 1 kap 7 §, 16 kap 1 a §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2008:596
Rubrik: Lag (2008:596) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap 12 §
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2009:64
Rubrik: Lag (2009:64) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 13 kap. 2 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU:13, rskr. 2008/09:163
Ändring, SFS 2009:435
Rubrik: Lag (2009:435) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 16 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:566
Rubrik: Lag (2009:566 ) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 3, 8, 13 §§; nya 6 kap. 4 a, 7, 7 a §§, 8 kap. 8 a, 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2010:835
Rubrik: Lag (2010:835) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §, 13 kap. 2 §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1513
Rubrik: Lag (2010:1513) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 12 kap. 40 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1950
Rubrik: Lag (2010:1950) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap. 5, 6 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:761
Rubrik: Lag (2011:761) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2011:895
Rubrik: Lag (2011:895) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap. 13 §, 15 kap. 7 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2011:1327
Rubrik: Lag (2011:1327) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:219
Rubrik: Lag (2013:219) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:432
Rubrik: Lag (2013:432) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 16 kap. 1 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2013:736
Rubrik: Lag (2013:736) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §, 8 kap. 2, 6, 9, 17, 18 §§, 11 kap. 15 §, 12 kap. 18 §, 15 kap. 6 §
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2014:541
Rubrik: Lag (2014:541) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 4, 11 §§, 8 kap, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 7 §, 15 kap. 6 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:840
Rubrik: Lag (2014:840) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2015:815
Rubrik: Lag (2015:815) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 8 §, 11 kap. 12 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2015:1022
Rubrik: Lag (2015:1022) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: nya 11 kap. 21, 22 §§, rubr. närmast före 11 kap. 21 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:47
Rubrik: Lag (2016:47) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 8 §§
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:108
Rubrik: Lag (2016:108) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 7 kap., 10 kap., 12 kap. 27, 28, 32 §§, rubr. närmast före 12 kap. 32 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 4, 5, 6 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 6 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14 §§, 8 kap. 13, 17 §§, 11 kap. 1, 12, 14, 15 §§, 12 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 33, 43 §§, 13 kap. 3, 6 §§, 15 kap. 4, 6 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 12 kap. 10, 14 §§; nya 7, 9, 10 kap., nya 1 kap. 1 a, 8 §§, 3 kap. 1 a, 3 a, 7, 8, 9, 10 §§, 4 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 9, 10 §§, 6 kap. 6 a §, 11 kap. 2 a, 2 b §§, 12 kap. 3 a, 5 a, 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 11 kap. 2 a, 2 b §§, 12 kap. 3 a, 5 a §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:206
Rubrik: Lag (2016:206) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 15 kap. 6 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:432
Rubrik: Lag (2016:432) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: upph. 6 kap. 4 a §, 8 kap. 10 a, 10 b §§; nuvarande 8 kap. 13 a § betecknas 8 kap. 13 d §; ändr. 6 kap. 7, 7 a §§, 8 kap. 3, 5, 8 a, 9, 10, 13, 18 §§; nya 8 kap. 1 a, 1 b, 13 a, 13 b, 13 c, 16 a §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:442
Rubrik: Lag (2016:442) om ändring i lagen (2016:108) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 § i 2016:108
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236
Ändring, SFS 2016:639
Rubrik: Lag (2016:639) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:713
Rubrik: Lag (2016:713) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kp. 5 §
Ikraft: 2016-07-03
Förarbeten: Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272
Ändring, SFS 2016:951
Rubrik: Lag (2016:951) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2016:1336
Rubrik: Lag (2016:1336) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 a §, 8 kap. 13 c §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:478
Rubrik: Lag (2017:478) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 11 kap. 19 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2017:633
Rubrik: Lag (2017:633) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 13 kap. 2 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2018:277
Rubrik: Lag (2018:277) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2018:673
Omfattning: upph.