Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1245 · Visa fulltext
Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Ändring, SFS 1994:807
Rubrik: Lag (1994:807) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Ändring, SFS 1994:1944
Rubrik: Lag (1994:1944) om ändring i lagen (1994:807) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 § i 1994:807
Förarbeten: Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142
Ändring, SFS 1995:1585
Rubrik: Lag (1995:1585) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1998:1502
Rubrik: Lag (1998:1502) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23
Ändring, SFS 2004:560
Rubrik: Lag (2004:560) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:122, bet. 2003/04:AU4, rskr. 2003/04:226, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:910
Rubrik: Lag (2005:910) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:479
Rubrik: Lag (2006:479) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §; nya, 1 b, 4 a §§
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9, rskr. 2005/06:315, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435
Ändring, SFS 2008:13
Rubrik: Lag (2008:13) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: nya 1 c, 10 a §§
Ikraft: 2008-02-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122
Ändring, SFS 2010:2053
Rubrik: Lag (2010:2053) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:428
Rubrik: Lag (2011:428) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-06-06
Förarbeten: Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224
Ändring, SFS 2018:714
Rubrik: Lag (2018:714) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2019:746
Rubrik: Lag (2019:746) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:666
Rubrik: Lag (2020:666) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2022:1653
Rubrik: Lag (2022:1653) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 1 c §
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37