Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1179 · Visa fulltext
Förordning (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1988-01-15
Ändring, SFS 1990:870
Rubrik: Förordning (1990:870) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1454
Rubrik: Förordning (1991:1454) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1991-12-10
Ändring, SFS 1998:44
Rubrik: Förordning (1998:44) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-04-01
Ändring, SFS 1999:68
Rubrik: Förordning (1999:68) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-05-01
Ändring, SFS 2006:139
Rubrik: Förordning (2006:139) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: EGTL10/2001 s30
CELEX-nr: 32001R0069
Ändring, SFS 2007:104
Rubrik: Förordning (2007:104) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2008:27
Rubrik: Förordning (2008:27) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: upph. 2 §; ändr. författnings.rubr., 1, 3 §§
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2008:1342
Rubrik: Förordning (2008:1342) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraft: 2009-02-01
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2017:919
Rubrik: Förordning (2017:919) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 1, 5, 6 §§; ny 8 §
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2018:952
Rubrik: Förordning (2018:952) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-07-01