Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1022 · Visa fulltext
Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:793
Rubrik: Förordning (1991:793) om ändring i förordningen(1987:1022) om äktenskapsregistret
Omfattning: upph. 8 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1996:277
Rubrik: Förordning (1996:277) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 2001:405
Rubrik: Förordning (2001:405) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2008:442
Rubrik: Förordning (2008:442) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2011:983
Rubrik: Förordning (2011:983) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 9 §§; nya 10, 11, 12, 13 §
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2015:906
Rubrik: Förordning (2015:906) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
Omfattning: upph. 1, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2022:961
Rubrik: Förordning (2022:961) om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.