Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:985 · Visa fulltext
Lag (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:8, NU 1986/87:8, rskr 1986/87:36
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:696
Rubrik: Lag (1993:696) om ändring i lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten
Omfattning: ändr. 8, 10, 11 §§; ny 12 a §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:239, bet. 1992/93:NU32, rskr. 1992/93:384
Ändring, SFS 1997:1237
Rubrik: Lag (1997:1237) om ändring i lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 1997/98:130
Ändring, SFS 1999:779
Omfattning: upph.