Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:76 · Visa fulltext
Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:69, SkU 1985/86:19, rskr 1985/86:106
Ändring, SFS 2011:1322
Rubrik: Lag (2011:1322) om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:374
Rubrik: Lag (2013:374) om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraft: 2013-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:86, bet. 2012/13:SkU26, rskr. 2012/13:237
Ändring, SFS 2013:788
Rubrik: Förordning (2013:788) om ikraftträdande av lagen (2013:374) om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Omfattning: ikrafttr. av 2013:374