Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:571 · Visa fulltext
Lag (1985:571) om värdepappersmarknaden
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1985-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:157, NU 1984/85:29, rskr 1984/85:405
Upphävd: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:313
Rubrik: Lag (1986:313) om ändring i lagen (1985:571) om värde- pappersmarknaden
Omfattning: ändr. 4, 7, 9, 16 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:151, NU 1985/86:27, rskr 1985/86:287
Ändring, SFS 1987:701
Rubrik: Lag (1987:701) om ändring i lagen (1985:571) om värde- pappersmarknaden
Omfattning: ändr. 7, 9, 24 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:141, NU 1986/87:29, rskr 1986/87:358
Ändring, SFS 1988:761
Rubrik: Lag (1988:761) om ändring i lagen (1985:571) om värde- pappersmarknaden
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1988-08-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:169, NU 1987/88:36, rskr 1987/88:371
Ändring, SFS 1990:1346
Rubrik: Lag (1990:1346) om ändring i lagen (1985:571) om värde- pappersmarknaden
Omfattning: upph. 2, 5-16, 25, 28, 31 §§, rubr. närmast före 7, 25, 31 §§; ändr. 4, 24, 27, 29, 33 §§
Ikraft: 1991-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:42, 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:981
Omfattning: upph.