Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:277 · Visa fulltext
Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:111, LU 1984/85:25, rskr 1984/85:250
Ändring, SFS 1987:645
Rubrik: Lag (1987:645) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:12, NU 1986/87:36, rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1991:994
Rubrik: Lag (1991:994) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:142, 1990/91:NU37, rskr 1990/91:349
Ändring, SFS 1991:1893
Rubrik: Lag (1991:1893) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:71, 1991/92:NU15, rskr 1991/92:96
Ändring, SFS 1992:1373
Rubrik: Lag (1992:1373) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-12-31
Förarbeten: Prop. 1992/93:71, bet. 1992/93:LU15, rskr 1992/93:63
Ändring, SFS 1994:619
Rubrik: Lag (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:162, bet. 1993/94:NU22, rskr. 1993/94:358
Ändring, SFS 1994:1803
Rubrik: Lag (1994:1803) om ändring i lagen (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:619
Förarbeten: Prop. 1994/95:84, bet. 1994/95:NU10, rskr. 1994/95:141
Ändring, SFS 1995:1143
Rubrik: Lag (1995:1143) om ändring i lagen (1994:1803) om ändring i lagen (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:1803
Förarbeten: Prop. 1994/95:222, bet. 1995/96:NU1, rskr. 1995/96:2
Ändring, SFS 1998:1506
Rubrik: Lag (1998:1506) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23
Ändring, SFS 1999:849
Rubrik: Lag (1999:849) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:126, bet. 1999/2000:LU1, rskr. 1999/2000:23
Ändring, SFS 2008:161
Rubrik: Lag (2008:161) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Ändring, SFS 2010:28
Rubrik: Lag (2010:28) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraft: 2010-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176