Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:127 · Visa fulltext
Lag (1985:127) om särskilda organ i landstingskommunerna
Departement: Civildepartementet KO
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:98, KU 1984/85:22, rskr 1984/85:137
Upphävd: 1992-01-01
Ändring, SFS 1986:244
Rubrik: Lag (1986:244) om ändring i lagen (1985:127) om särskilda organ i landstingskommunerna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:107, SoU 1985/86:19, rskr 1985/86:224
Ändring, SFS 1991:900
Omfattning: upph.