Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:1052 · Visa fulltext
Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:18, SkU 1984/85:17, SkU 1984/85:24, rskr 1984/85:90
Ändring, SFS 1984:1078
Rubrik: Lag (1984:1078) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: nuvarande 2-8 §§ betecknas 3-9 §§; ändr. 1 §, nya 3 §, ikrafttr.best.; ny 2 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:70, SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1986:493
Rubrik: Lag (1986:493) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:150 (bil. 2), SkU 1985/86:50, rskr 1985/86:360
Ändring, SFS 1986:1246
Rubrik: Lag (1986:1246) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:45, prop. 1986/87:48, SkU 1986/87:16, rskr 1986/87:94
Ändring, SFS 1987:565
Rubrik: Lag (1987:565) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:150 (bil.7), SkU 1986/87:50, rskr 1986/87:348
Ändring, SFS 1987:1157
Rubrik: Lag (1987:1157) om ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1987:565) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. ikrafttr.best., övergångsbest. till 1987:565
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:34, SkU 1987/88:7, rskr 1987/88:48
Ändring, SFS 1989:1019
Rubrik: Lag (1989:1019) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:394
Rubrik: Lag (1990:394) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 6 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:652
Rubrik: Lag (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1383
Rubrik: Lag (1990:1383) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, övergångsbest. till 1990:652
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, prop 1990/91:54, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 1991:1914
Rubrik: Lag (1991:1914) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100
Ändring, SFS 1992:842
Rubrik: Lag (1992:842) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:150, 1991/92:FiU30, rskr 1991/92:350
Ändring, SFS 1992:1593
Rubrik: Lag (1992:1593) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3 §§, 4, 5 p övergångsbest. till 1990:652
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:122, bet. 1992/93:SkU16, rskr 1992/93:150
Ändring, SFS 1992:1594
Rubrik: Lag (1992:1594) om upphävande av lagen (1992:842) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: upph. 1992:842
Förarbeten: Prop.1992/93:122, bet. 1992/93:SkU16, rskr 1992/93:150
Ändring, SFS 1993:1525
Rubrik: Lag (1993:1525) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §; ny 4 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:91, bet. 1993/94:SkU17, rskr. 1993/94:111
Ändring, SFS 1993:1560
Rubrik: Lag (1993:1560) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1994:51
Rubrik: Lag (1994:51) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: nya 4 § i 1993:1525 betecknas 3 a §; ändr. 2 p övergångsbest. till 1993:1525
Ikraft: 1994-03-02 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1993/94:SkU21, rskr. 1993/94:122
Ändring, SFS 1994:1872
Rubrik: Lag (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1994:1910
Rubrik: Lag (1994:1910) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 2, 3 a §§, 2 p övergångsbest. till 1993:1525
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:53, 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU13, 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:150
Ändring, SFS 1994:1911
Rubrik: Lag (1994:1911) om ändring i lagen (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1872
Förarbeten: Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Ändring, SFS 1995:918
Rubrik: Lag (1995:918) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439
Ändring, SFS 1996:432
Rubrik: Lag (1996:432) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ny 6 p övergångsbest. till 1990:652
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:101, bet. 1995/96:BoU10, rskr. 1995/96:228
Ändring, SFS 1996:1173
Rubrik: Lag (1996:1173) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1402
Rubrik: Lag (1996:1402) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:12, bet. 1996/97:SkU7, rskr. 1996/97:70
Ändring, SFS 1997:442
Rubrik: Lag (1997:442) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:529
Rubrik: Lag (1997:529) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:526
Rubrik: Lag (1998:526) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:1478
Rubrik: Lag (1998:1478) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ny 4 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 avsnitt 8.5, bet. 1998/99:FiU1, rskr. 1998/99:38
Ändring, SFS 1999:632
Rubrik: Lag (1999:632) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:109, bet. 1998/99:SkU22, rskr. 1998/99:255
Ändring, SFS 1999:636
Rubrik: Lag (1999:636) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ny 5 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraft: 1999-08-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:100, bet. 1998/99:FiU20, rskr. 1998/99:256
Ändring, SFS 1999:995
Rubrik: Lag (1999:995) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1254
Rubrik: Lag (1999:1254) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3, 9 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:950
Rubrik: Lag (2000:950) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2001:835
Rubrik: Lag (2001:835) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ändring, SFS 2001:1219
Rubrik: Lag (2001:1219) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:43, bet. 2001/02:SkU11, rskr. 2001/02:121
Ändring, SFS 2003:1203
Rubrik: Lag (2003:1203) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3, 3 a §; ny 2 a §
Ikraft: 2003-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:19, bet. 2003/04:SkU11, rskr. 2003/04:119
Ändring, SFS 2006:3
Rubrik: Lag (2006:3) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2006:1008
Rubrik: Lag (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:143, bet. 2005/06:NU21, rskr. 2005/06:362
Ändring, SFS 2006:1353
Rubrik: Lag (2006:1353) om ändring i lagen (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 § i 2006:1008
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2007:1417
Rubrik: Lag (2007:1417) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: upph. 2 a, 3 a §§; ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007:08:11, 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2009:106
Rubrik: Lag (2009:106) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2009-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:83, bet. 2008/09:SkU21, rskr. 2008/09:171
Ändring, SFS 2009:1408
Rubrik: Lag (2009:1408) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108
Ändring, SFS 2010:773
Rubrik: Lag (2010:773) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:206, bet. 2009/10:SkU48, rskr. 2009/10:369
Ändring, SFS 2011:1320
Rubrik: Lag (2011:1320) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2017:395
Rubrik: Lag (2017:395) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:396
Rubrik: Lag (2017:396) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:397
Rubrik: Lag (2017:397) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:398
Rubrik: Lag (2017:398) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268