Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:1042 · Visa fulltext
Förordning (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1985-02-01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1984:9
Ändring, SFS 1985:918
Rubrik: Förordning (1985:918) om ändring iförordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
Omfattning: ändr. 18 §, bil.
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:379
Rubrik: Förordning (1989:379) om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
Omfattning: ändr. 10, 18, 20, 23, 26, 28 §§, bil.
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:479
Rubrik: Förordning (1992:479) om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1233
Rubrik: Förordning (1995:1233) om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1999:873
Rubrik: Förordning (1999:873) om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6, 12, 26, 28, 29, 31, 32 §§, bil.
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2003:165
Rubrik: Förordning (2003:165) om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-06-01
Ändring, SFS 2006:374
Rubrik: Förordning (2006:374) om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2010:547
Rubrik: Förordning (2010:547) om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6, 12, 26, 28, 29, 31, 32 §§, bil.
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2020:121
Rubrik: Förordning (2020:121) om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-05-01