Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:996 · Visa fulltext
Förordning (1982:996) om tingsrätternas domkretsar
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1983:26
Rubrik: Förordning (1983:26) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1983-04-01
Ändring, SFS 1984:757
Rubrik: Förordning (1984:757) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1984-11-01
Ändring, SFS 1990:466
Rubrik: Förordning (1990:466) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:1243
Rubrik: Förordning (1991:1243) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:130
Rubrik: Förordning (1992:130) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:1144
Rubrik: Förordning (1993:1144) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1993-09-28
Ändring, SFS 1994:1378
Rubrik: Förordning (1994:1378) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:496
Rubrik: Förordning (1995:496) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:925
Rubrik: Förordning (1995:925) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1996-10-01
Ändring, SFS 1997:1111
Rubrik: Förordning (1997:1111) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1799
Rubrik: Förordning (1998:1799) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:183
Rubrik: Förordning (1999:183) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1999-05-01
Ändring, SFS 2000:302
Rubrik: Förordning (2000:302) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:697
Rubrik: Förordning (2000:697) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2000-10-01
Ändring, SFS 2001:70
Rubrik: Förordning (2001:70) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:575
Rubrik: Förordning (2001:575) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:742
Rubrik: Förordning (2001:742) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001-11-26
Ändring, SFS 2001:1303
Rubrik: Förordning (2001:1303) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.; omtryck
Ikraft: 2002-02-28 överg.best.
Ändring, SFS 2002:589
Rubrik: Förordning (2002:589) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:799
Rubrik: Förordning (2002:799) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:1227
Rubrik: Förordning (2003:1227) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2004-04-26
Ändring, SFS 2004:35
Rubrik: Förording (2004:35) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2004-09-20
Ändring, SFS 2004:102
Rubrik: Förordning (2004:102) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-01-17
Ändring, SFS 2004:113
Rubrik: Förordning (2004:113) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-02-07
Ändring, SFS 2004:683
Rubrik: Förordning (2004:683) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2004:755
Rubrik: Förordning (2004:755) om ändring i förordningen (2004:113) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.; ny övergångsbest. i 2004:113
Ikraft: 2005-02-07 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1219
Rubrik: Förordning (2004:1219) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-02-14
Ändring, SFS 2004:1388
Rubrik: Förordning (2004:1388) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-09-12
Ändring, SFS 2005:65
Rubrik: Förordning (2005:65) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-09-26 överg.best.
Ändring, SFS 2005:66
Rubrik: Förordning (2005:66) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-11-28
Ändring, SFS 2005:67
Rubrik: Förordning (2005:67) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-12-12
Ändring, SFS 2005:96
Rubrik: Förordning (2005:96) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-10-31
Ändring, SFS 2006:335
Rubrik: Förordning (2006:335) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1164
Rubrik: Förordning (2006:1164) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:755
Ikraft: 2006-10-31
Ändring, SFS 2006:1176
Rubrik: Förordning (2006:1176) om ändring i förordningen (2006:335) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2006:335
Ändring, SFS 2007:77
Rubrik: Förordning (2007:77) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2007-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1369
Rubrik: Förordning (2007:1369) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:1370
Rubrik: Förordning (2007:1370) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: upph. p 2, 3, 4 övergångsbest. till 2007:77
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:74
Rubrik: Förordning (2008:74) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2008:672
Rubrik: Förordning (2008:672) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2008-08-18
Ändring, SFS 2008:673
Rubrik: Förordning (2008:673) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2008-11-03
Ändring, SFS 2008:674
Rubrik: Förordning (2008:674) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2009-01-12 överg.best.
Ändring, SFS 2008:675
Rubrik: Förordning (2008:675) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2009-04-27 överg.best.
Ändring, SFS 2008:676
Rubrik: Förordning (2008:676) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2009-06-01
Ändring, SFS 2008:677
Rubrik: Förordning (2008:677) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2009-10-19
Ändring, SFS 2009:890
Rubrik: Förordning (2009:890) om ändring i förordningen (2008:677) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2008:677
Ikraft: 2009-10-19
Ändring, SFS 2010:226
Rubrik: Förordning (2010:226) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:675
Ikraft: 2010-05-01
Ändring, SFS 2013:821
Rubrik: Förordning (2013:821) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2015:655
Rubrik: Förordning (2015:655) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:423
Rubrik: Förordning (2018:423) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr. författningsrubr., ändr.
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2022:1357
Rubrik: Förordning (2022:1357) om ändring i förordningen (1982:996) om tingsrätternas domkretsar
Omfattning: ändr. 1982:996; ny bil.
Ikraft: 2022-11-01