Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:943 · Visa fulltext
Lag (1982:943) om kyrkomötet
Departement: Civildepartementet RÄ
Förarbeten: Prop. 1981/82:192, KU 1982/83:2, rskr 1982/83:2, skr 1982:7, 1 SäU 1982:1, kskr 1982:28
Upphävd: 1993-01-01
Ändring, SFS 1985:360
Rubrik: Lag (1985:360) om ändring i lagen (1982:943) om kyrkomötet
Omfattning: upph. p 6 övergångsbest.; ändr. 1, 6-12, 14-16, 20, 22, 26, 34 §§
Ikraft: 1985-10-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:169, KU 1984/85:32, rskr 1984/85:293
Ändring, SFS 1985:892
Rubrik: Lag (1985:892) om ändring i lagen (1982:943) om kyrkomötet
Omfattning: ändr. 38, 39, 43 §§; nya 44-49 §§, rubr. närmast före 46 §; omtryck
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:165, KU 1985/86:4, rskr 1985/86:9
Ändring, SFS 1987:1130
Rubrik: Lag (1987:1130) om ändring i lagen (1982:943) om kyrkomötet
Omfattning: ändr. 3, 23-25, 40, 43, 45, 48 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:5, KU 1987/88:13, rskr 1987/88:22
Ändring, SFS 1988:186
Rubrik: Lag (1988:186) om ändring i lagen (1982:943) om kyrkomötet
Omfattning: ändr. 47, 48 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:31, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1988:1551
Rubrik: Lag (1988:1551) om ändring i lagen (1988:186) om ändring i lagen (1982:943) om kyrkomötet
Omfattning: ändr. 47 § i 1988:186
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:16, 1988/89:KU9, rskr 1988/89:50
Ändring, SFS 1990:299
Rubrik: Lag (1990:299) om ändring i lagen (1982:943) om kyrkomötet
Omfattning: ändr. 26, 47, 48 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:101, 1989/90:KU35, rskr 1989/90:278
Ändring, SFS 1991:1776
Rubrik: Lag (1991:1776) om ändring i lagen (1982:943) om kyrkomötet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:39, 1991/92:KU8, rskr 1991/92:64
Ändring, SFS 1992:301
Omfattning: upph.