Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:840 · Visa fulltext
Förordning (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1982-10-12
Ändring, SFS 1991:563
Rubrik: Förordning (1991:563) om ändring i förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1292
Rubrik: Förordning (1991:1292) om ändring i förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12 §§
Ikraft: 1991-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:111
Rubrik: Förordning (1998:111) om ändring i förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1998-05-01
Ändring, SFS 2009:1477
Rubrik: Förordning (2009:1477) om ändring i förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
Omfattning: ändr. 7, 8, 11, 12 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2011:621
Rubrik: Förordning (2011:621) om ändring i förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag
Omfattning: ändr. 7, 8, 11, 12 §§
Ikraft: 2011-07-01