Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:600 · Visa fulltext
Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. B 5), KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
Ändring, SFS 1985:529
Rubrik: Förordning (1985:529) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1993:1455
Rubrik: Förordning (1993:1455) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1996:1604
Rubrik: Förordning (1996:1604) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:840
Rubrik: Förordning (1997:840) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997-12-01
Ändring, SFS 1997:1154
Rubrik: Förordning (1997:1154) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsnämnd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 2008:267
Rubrik: Förordning (2008:267) om ändring i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-07-01