Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:268 · Visa fulltext
Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1981/82:109, KU 1981/82:26, rskr 1981/82:236