Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:589 · Visa fulltext
Ordningsvaktsförordning (1980:589)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ändring, SFS 1989:151
Rubrik: Förordning (1989:151) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1992:211
Rubrik: Förordning (1992:211) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)
Omfattning: nya 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1999:331
Rubrik: Förordning (1999:331) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)
Omfattning: nuvarande 6, 7 §§ betecknas 10, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 7 § sätts närmast före nya 11 §; ändr. 1 §, den nya 10 §, rubr. före den nya 6 §; nya 6, 7, 8, 9, 12 §§, rubr. närmast före 10, 12 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1132
Rubrik: Förordning (2014:1132) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:941
Rubrik: Förordning (2018:941) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01