Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:307 · Visa fulltext
Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Departement: Justitiedepartementet DOM
Förarbeten: Prop. 1979/80:78, JuU 1979/80:33, rskr 1979/80:221
Ändring, SFS 1983:665
Rubrik: Lag (1983:665) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1988:260
Rubrik: Lag (1988:260) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988-09-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:106, LU 1987/88:20, rskr 1987/88:229
Ändring, SFS 1988:919
Rubrik: Förordning (1988:919) om ikraftträdande av lagen (1988:260) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ikrafttr. av 1988:260
Ikraft: 1988-09-01
Ändring, SFS 1990:1134
Rubrik: Lag (1990:1134) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:32, 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Ändring, SFS 1997:1188
Rubrik: Lag (1997:1188) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:159, bet. 1997/98:JuU4, rskr. 1997/98:63
Ändring, SFS 1998:829
Rubrik: Lag (1998:829) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2010:981
Rubrik: Lag (2010:981) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2012:186
Rubrik: Lag (2012:186) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Ändring, SFS 2013:550
Rubrik: Lag (2013:550) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ändr 2 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2016:202
Rubrik: Lag (2016:202) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:992
Rubrik: Lag (2016:992) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18