Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:429 · Visa fulltext
Skogsvårdslag (1979:429)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1978/79:110, JoU 1978/79:30, rskr 1978/79:387
Ändring, SFS 1982:556
Rubrik: Lag (1982:556) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:177, JoU 1981/82:36, rskr 1981/82:404
Ändring, SFS 1983:427
Rubrik: Lag (1983:427) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 9, 14, 27 §§; ny 21 a §, rubr. närmast före nya 21 a §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:145, JoU 1982/83:34, rskr 1982/83:360
Ändring, SFS 1990:96
Rubrik: Lag (1990:96) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Ändring, SFS 1990:1379
Rubrik: Lag (1990:1379) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: upph. 6 §; nuvarande 21 a § betecknas 21 b §; ändr. 14, 18, 21, 27 §§, rubr. närmast före 18, 21 §§; rubr. närmast före 21 a § sätts närmast före 21 b §; nya 19 a-19 e, 21 a §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:3, 1990/91:JoU13, rskr 1990/91:70
Ändring, SFS 1991:644
Rubrik: Lag (1991:644) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 17, 19 c, 21 §§
Ikraft: 1991-08-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1993:553
Rubrik: Lag (1993:553) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: upph. 9, 13, 21 b §§, rubr. närmast före 21 b; nuvarande 7, 8, 10-12 §§ betecknas 6-10 §§, nuvarande 14-19 e §§ betecknas 11-21 §§, nuvarande 20-21 a §§ betecknas 29-31 §§, nuvarande 22-30 betecknas 33-41 §§, ändr. 1, 2, 5 §§, de nya 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 30, 35, 36, 37, 38 §§, 40 §, rubr. närmast före nuvarande 12, 18, 20, 21, 22, 27 §§ sätts närmast före de nya 10, 15, 29, 30, 33, 38 §§; nya 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 §§, rubr. närmast före 22, 32 §§; omtryck
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252
Ändring, SFS 1995:49
Rubrik: Lag (1995:49) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:1490
Rubrik: Lag (1996:1490) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 7, 33 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.23, bet. 1996/97:JoU1, rskr. 1996/97:114, EGTL87/71 s14, EGTL15/74 s35, EGTL196/75 s14
CELEX-nr: 371L0161 374L0013 375L0445
Ändring, SFS 1997:1241
Rubrik: Lag (1997:1241) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 14, 37 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 23, bet. 1997/98:JoU1, rskr. 1997/98:118
Ändring, SFS 1998:821
Rubrik: Lag (1998:821) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 4, 14, 17, 19, 32 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1998:1538
Rubrik: Lag (1998:1538) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 10, 30, 36 §§, rubr. närmast före 32 §; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:158, bet. 1998/99:MJU3, rskr. 1998/99:32
Ändring, SFS 1998:1539
Rubrik: Lag (1998:1539) om ändring i lagen (1998:821) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 14 § i 1998:821
Förarbeten: Prop. 1997/98:158, bet. 1998/99:MJU3, rskr. 1998/99:32
Ändring, SFS 2001:440
Rubrik: Lag (2001:440) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2002:614
Rubrik: Lag (2002:614) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 7, 33, 34, 40 §§; nya 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 34 a §§, rubr. närmast före 32 a §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:137, bet. 2001/02:MJU21, rskr. 2001/02:286, EGTL11/2000 s17
CELEX-nr: 31999L0105
Ändring, SFS 2005:390
Rubrik: Lag (2005:390) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 8, 10, 36, 38 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:58, bet. 2004/05:MJU9, rskr. 2004/05:262
Ändring, SFS 2005:1164
Rubrik: Lag (2005:1164) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 10 a, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 36, 40, 41 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:107
Ändring, SFS 2006:696
Rubrik: Lag (2006:696) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 34 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:662
Rubrik: Lag (2008:662) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: upph. 14 a §, rubr. närmast före 14 a §; ändr. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244
Ändring, SFS 2009:1320
Rubrik: Lag (2009:1320) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28
Ändring, SFS 2010:822
Rubrik: Lag (2010:822) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:930
Rubrik: Lag (2010:930) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 38 §§, rubr. närmast före 10, 15 §§; nya 2 b, 6 a, 6 b, 13 a, 13 b, 18 a, 18 b, 18 c, 38 a, 38 b §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU28, rskr. 2009/10:352 och prop. 2009/10:201, bet. 2009/10:MJU28, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:352, rskr. 2009/10:352, och rskr. 2009/10:363
Ändring, SFS 2010:931
Rubrik: Lag (2010:931) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2014:890
Rubrik: Lag (2014:890) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: upph. 9 §, ändr. 5, 6, 10, 35 §§
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27, rskr. 2013/14:359
Ändring, SFS 2018:365
Rubrik: Lag (2018:365) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: upph. 32 g §; ändr. 32 b, 32 c, 32 e, 40 §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Ändring, SFS 2018:1413
Rubrik: Lag (2018:1413) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2022:726
Rubrik: Lag (2022:726) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Omfattning: upph. 29 §, rubr. närmast före 29 §; ändr. 38 a §; ny 4 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:148, bet. 2021/22:MJU25, rskr. 2021/22:336