Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:286 · Visa fulltext
Förordning (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Upphävd: 1988-07-01
Ändring, SFS 1982:554
Rubrik: Förordning (1982:554) om ändring i förordningen (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ända- mål m.m.
Omfattning: nuvarande 4-13 §§ betecknas 16-25 §§; ändr. 1-3, 19, 24 §§; rubr. närmast före 4, 7, 12 §§ sätts närmast före 16, 19, 24 §§; nya 4-15 §§, rubr. närmast före 1, 3, 6, 12, 14 §§; omtryck
Ändring, SFS 1983:628
Rubrik: Förordning (1983:628) om ändring i förordningen (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt än- damål m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1986:794
Rubrik: Förordning (1986:794) om ändring i förordningen (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 7 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:180
Rubrik: Förordning (1987:180) om ändring i förordningen (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:539
Omfattning: upph.