Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:800 · Visa fulltext
Lag (1978:800) om namn och bild i reklam
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1978/79:2, LU 1978/79:6, rskr 1978/79:46