Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:764 · Visa fulltext
Lag (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror
Departement: Civildepartementet FOK
Förarbeten: Prop. 1977/78:178, NU 1978/79:1, rskr 1978/79:30
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1991:1077
Rubrik: Lag (1991:1077) om ändring i lagen (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:149, 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Ändring, SFS 1992:1360
Rubrik: Lag (1992:1360) om ändring i lagen (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1992/93:75, bet. 1992/93:KU12, rskr 1992/93:117
Ändring, SFS 1993:581
Omfattning: upph.