Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:558 · Visa fulltext
Förfogandeförordning (1978:558)
Departement: Försvarsdepartementet
Ändring, SFS 1980:513
Rubrik: Förordning (1980:513) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 5, 7, 15, 16, 28 §§
Ändring, SFS 1983:808
Rubrik: Förordning (1983:808) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2, 16 §§
Ikraft: 1983-10-25
Ändring, SFS 1988:203
Rubrik: Förordning (1988:203) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 32 §; ändr. 31, 32 §§
Ikraft: 1988-06-01
Ändring, SFS 1990:538
Rubrik: Förordning (1990:538) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:1212
Rubrik: Förordning (1991:1212) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-09-01
Ändring, SFS 1992:458
Rubrik: Förordning (1992:458) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1994:393
Rubrik: Förordning (1994:393) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 1, 4, 19, 20, 27, 28, 32 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:129
Rubrik: Förordning (1995:129) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2, 4, 12, 28, 29 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 2001:540
Rubrik: Förordning (2001:540) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 22, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2002:491
Rubrik: Förordning (2002:491) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2, 31 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2004:1105
Rubrik: Förordning (2004:1105) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2008:1087
Rubrik: Förordning (2008:1087) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2, 31 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:125
Rubrik: Förordning (2010:125) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2019:1004
Rubrik: Förordning (2019:1004) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2, 4, 12, 28, 29 §§
Ikraft: 2020-01-01