Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:40 · Visa fulltext
Lag (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DOM
Förarbeten: Prop. 1977/78:20, SfU 1977/78:15, rskr 1977/78:113
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1982:124
Rubrik: Lag (1982:124) om ändring i lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
Omfattning: ändr. 8, 13, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:88, SfU 1981/82:7, rskr 1981/82:141
Ändring, SFS 1991:210
Rubrik: Lag (1991:210) om ändring i lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
Omfattning: ändr. 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av 1991:210
Ändring, SFS 2010:1226
Rubrik: Lag (2010:1226) om upphävande av lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7