Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:152 · Visa fulltext
Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1977/78:1, LU 1977/78:10, rskr 1977/78:126
Ändring, SFS 1978:153
Rubrik: Förordning (1978:153) om ikraftträdande av lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2016:201
Rubrik: Lag (2016:201) om ändring i lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.
Omfattning: ändr. 1 §; ny 8 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159