Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:551 · Visa fulltext
Folkhögskoleförordning (1977:551)
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:55, UbU 1976/77:30, rskr 1976/77:318
Upphävd: 1991-07-01
Ändring, SFS 1977:1089
Rubrik: Förordning (1977:1089) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1978:533
Rubrik: Förordning (1978:533) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1978:673
Rubrik: Förordning (1978:673) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1979:439
Rubrik: Förordning (1979:439) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 89, 93 §§
Ändring, SFS 1979:715
Rubrik: Förordning (1979:715) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 55-58 §§
Ändring, SFS 1980:390
Rubrik: Förordning (1980:390) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 62, 88, 103 §§
Ändring, SFS 1981:522
Rubrik: Förordning (1981:522) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 43 §
Ändring, SFS 1982:494
Rubrik: Förordning (1982:494) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 56 §; ändr. 40, 45, 47, 55, 57-61, 66-68, 84, 88-90, 99, 101, 103 §§, 3, 8 p övergångsbest.
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. E 8), UbU 1980/81:35, rskr 1980/81:389, prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. F 7), UbU 1981/82:12, rskr 1981/82:191
Ändring, SFS 1983:19
Rubrik: Förordning (1983:19) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 40, 88 §§
Ikraft: 1983-02-08 överg.best.
Ändring, SFS 1983:510
Rubrik: Förordning (1983:510) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest.; ändr. 29, 43, 88, 103 §§; omtryck
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. F 7), UbU 1982/83:17, rskr 1982/83:196
Ändring, SFS 1984:278
Rubrik: Förordning (1984:278) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 95-97 §§; ändr. 84, 89, 90 §§, 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:40, UbU 1983/84:7, rskr 1983/84:91, prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. C 7), UbU 1983/84:14, rskr 1983/84:196
Ändring, SFS 1985:389
Rubrik: Förordning (1985:389) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 54, 88, 103 §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 (bil. 10 s.51-52, p. C 6), UbU 1984/85:18, 22, rskr 1984/85:200, 272
Ändring, SFS 1986:922
Rubrik: Förordning (1986:922) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:712
Rubrik: Förordning (1987:712) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 20, 101-103 §§, rubr. närmast före 101 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil.10 p.C 6), UbU 1986/87:22, rskr 1986/87:258
Ändring, SFS 1988:736
Rubrik: Förordning (1988:736) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 49 §; ändr. 23, 46, 48 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1057
Rubrik: Förordning (1988:1057) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 48 §; ändr. 5, 40, 45, 47, 51, 55, 57, 59-62, 66-68, 70-76, 78, 91 §§
Ikraft: 1988-11-01
Ändring, SFS 1989:710
Rubrik: Förordning (1989:710) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 72, 88 §§
Ikraft: 1989-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:150 (bil.7), 1988/89:FiU30, rskr 1988/89:327
Ändring, SFS 1990:766
Rubrik: Förordning (1990:766) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest. till 1989:710; ändr. 77, 88, 91 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1221
Rubrik: Förordning (1990:1221) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 54, 93 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 1 a §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:977
Omfattning: upph.