Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:295 · Visa fulltext
Lag (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1975/76:152, FöU 1975/76:35, rskr 1975/76:298
Ändring, SFS 1980:234
Rubrik: Lag (1980:234) om ändring i lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
Omfattning: upph. 7 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269