Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1410 · Visa fulltext
Trafikskadelag (1975:1410)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1976:340
Rubrik: Lag (1976:340) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 31 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:181, SkU 1975/76:61, rskr 1975/76:346
Ändring, SFS 1976:358
Rubrik: Lag (1976:358) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:196, LU 1975/76:31, rskr 1975/76:341
Ändring, SFS 1977:949
Rubrik: Lag (1977:949) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: nuvarande 33 § betecknas 34 §; ändr. 6, 31, 32 §§; ny 33 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:16, LU 1977/78:7, rskr 1977/78:26
Ändring, SFS 1978:91
Rubrik: Lag (1978:91) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:77, JuU 1977/78:21, rskr 1977/78:156
Ändring, SFS 1978:452
Rubrik: Lag (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:137, TU 1977/78:27, rskr 1977/78:365
Ändring, SFS 1978:455
Rubrik: Förordning (1978:455) om ikraftträdande av lagen (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av 1978:452
Ändring, SFS 1980:40
Rubrik: Lag (1980:40) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 6, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:9, LU 1979/80:18, rskr 1979/80:127
Ändring, SFS 1980:1140
Rubrik: Lag (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 34 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:38, JuU 1980/81:15, rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:92
Rubrik: Förordning (1981:92) om ikraftträdande av lagen (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av 1980:1140
Ändring, SFS 1981:820
Rubrik: Lag (1981:820) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 29 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1197
Rubrik: Lag (1981:1197) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 21 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Ändring, SFS 1983:309
Rubrik: Lag (1983:309) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2, 5, 16, 24, 31-34 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:107, LU 1982/83:37, rskr 1982/83:289
Ändring, SFS 1985:194
Rubrik: Lag (1985:194) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 11, 12, 20 §§
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:117, LU 1984/85:27, rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1986:1251
Rubrik: Lag (1986:1251) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ändring, SFS 1988:876
Rubrik: Lag (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:139, LU 1987/88:32, rskr 1987/88:321
Ändring, SFS 1988:1246
Rubrik: Lag (1988:1246) om ändring i lagen (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 § i 1988:876
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:45, 1988/89:LU8, rskr 1988/89:18
Ändring, SFS 1989:701
Rubrik: Lag (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1, 34 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:48, 1988/89:TU19, rskr 1988/89:306
Ändring, SFS 1990:152
Rubrik: Lag (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 12, 20 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1198
Rubrik: Lag (1990:1198) om ändring i lagen (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1989:701
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:35, 1990/91:TU8, rskr 1990/91:63
Ändring, SFS 1991:304
Rubrik: Lag (1991:304) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 33, 34 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1121
Rubrik: Lag (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8, 20 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:8, bet. 1992/93:LU7, rskr 1992/92:45
Ändring, SFS 1993:302
Rubrik: Lag (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:8, bet. 1992/93:LU35, rskr. 1992/93:307
Ändring, SFS 1993:303
Rubrik: Lag (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 § i 1992:1121, ikrafttr.best. till 1992:1121
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:LU35, rskr. 1992/93:307
Ändring, SFS 1993:1307
Rubrik: Lag (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 24 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
CELEX-nr: 388L0357 390L0618
Ändring, SFS 1993:1381
Rubrik: Lag (1993:1381) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: upph. 8 a § i 1992:1121
Förarbeten: Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Ändring, SFS 1993:1382
Rubrik: Lag (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 §; ny 35 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Ändring, SFS 1993:1383
Rubrik: Lag (1993:1383) om ändring i lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16 §, ikrafttr.best. till 1993:302
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, 1993/94:71, bet. 1993/94:NU5, 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:39, 1993/94:65
CELEX-nr: 388L0357 390L0618
Ändring, SFS 1993:1384
Rubrik: Lag (1993:1384) om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 § i 1993:303
Förarbeten: Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Ändring, SFS 1993:1606
Rubrik: Lag (1993:1606) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 8 § i 1992:1121 utom vad avser Liechtenstein, 16 § första stycket i 1993:302, ikrafttr. av 1993:1307 och 1993:1382 utom vad avser Liechtenstein
Ändring, SFS 1994:43
Rubrik: Trafikskadelag (1975:1410) (1994:43)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1994:1731
Rubrik: Lag (1994:1731) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1995:785
Rubrik: Lag (1995:785) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL228/92 s1
CELEX-nr: 392L0049
Ändring, SFS 1995:1185
Omfattning: ikrafttr. av 8 § 1992:1121 och 1993:1382 såvitt avser Liechtenstein
Ändring, SFS 1998:296
Rubrik: Lag (1998:296) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:382
Rubrik: Lag (1998:382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1999:266
Rubrik: Lag (1999:266) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 18, 28, 31 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:42, 1998/99:LU19, rskr. 1998/99:187
Ändring, SFS 2001:562
Rubrik: Lag (2001:562) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1, 2, 16, 24, 31, 32, 33, 34 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:734
Rubrik: Lag (2001:734) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216
Ändring, SFS 2002:343
Rubrik: Lag (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: nuvarande 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 betecknas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 27 § sätts närmast före nya 30 §; ändr. nya 33, 34 §§; nya 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före nya 27 §
Ikraft: 2003-01-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rskr. 2001/02:238, EGTL181/2000 s65
CELEX-nr: 32000L0026
Ändring, SFS 2003:1
Rubrik: Förordning (2003:1) om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av 2002:343 såvitt avser 28, 33 §§
Ändring, SFS 2005:113
Rubrik: Lag (2005:113) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 17, 28 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:1126
Rubrik: Lag (2005:1126) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92
Ändring, SFS 2006:560
Rubrik: Lag (2006:560) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2, 30 §§
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328
Ändring, SFS 2007:333
Rubrik: Lag (2007:333) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 27 §§, ny 17 a §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156, EUTL149/2005 s14
CELEX-nr: 32005L0014
Ändring, SFS 2007:461
Rubrik: Lag (2007:461) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2010:972
Rubrik: Lag (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2010:1220
Rubrik: Lag (2010:1220) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16, 21, 24 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:2050
Rubrik: Lag (2010:2050) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 27 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2013:1089
Rubrik: Lag (2013:1089) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 31, 34 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31
Ändring, SFS 2014:609
Rubrik: Lag (2014:609) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:667
Rubrik: Lag (2016:667) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257
Ändring, SFS 2018:184
Rubrik: Lag (2018:184) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 11, 20 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ändring, SFS 2021:1138
Rubrik: Förordning (2021:1138) om ikraftträdande av lagen (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av 2010:972