Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1410 · Visa fulltext
Trafikskadelag (1975:1410)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1976:340
Rubrik: Lag (1976:340) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 31 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:181, SkU 1975/76:61, rskr 1975/76:346
Ändring, SFS 1976:358
Rubrik: Lag (1976:358) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:196, LU 1975/76:31, rskr 1975/76:341
Ändring, SFS 1977:949
Rubrik: Lag (1977:949) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: nuvarande 33 § betecknas 34 §; ändr. 6, 31, 32 §§; ny 33 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:16, LU 1977/78:7, rskr 1977/78:26
Ändring, SFS 1978:91
Rubrik: Lag (1978:91) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:77, JuU 1977/78:21, rskr 1977/78:156
Ändring, SFS 1978:452
Rubrik: Lag (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:137, TU 1977/78:27, rskr 1977/78:365
Ändring, SFS 1978:455
Rubrik: Förordning (1978:455) om ikraftträdande av lagen (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av 1978:452
Ändring, SFS 1980:40
Rubrik: Lag (1980:40) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 6, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:9, LU 1979/80:18, rskr 1979/80:127
Ändring, SFS 1980:1140
Rubrik: Lag (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 34 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:38, JuU 1980/81:15, rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:92
Rubrik: Förordning (1981:92) om ikraftträdande av lagen (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av 1980:1140
Ändring, SFS 1981:820
Rubrik: Lag (1981:820) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 29 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1197
Rubrik: Lag (1981:1197) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 21 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Ändring, SFS 1983:309
Rubrik: Lag (1983:309) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2, 5, 16, 24, 31-34 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:107, LU 1982/83:37, rskr 1982/83:289
Ändring, SFS 1985:194
Rubrik: Lag (1985:194) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 11, 12, 20 §§
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:117, LU 1984/85:27, rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1986:1251
Rubrik: Lag (1986:1251) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ändring, SFS 1988:876
Rubrik: Lag (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:139, LU 1987/88:32, rskr 1987/88:321
Ändring, SFS 1988:1246
Rubrik: Lag (1988:1246) om ändring i lagen (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 § i 1988:876
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:45, 1988/89:LU8, rskr 1988/89:18
Ändring, SFS 1989:701
Rubrik: Lag (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1, 34 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:48, 1988/89:TU19, rskr 1988/89:306
Ändring, SFS 1990:152
Rubrik: Lag (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 12, 20 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1198
Rubrik: Lag (1990:1198) om ändring i lagen (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1989:701
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:35, 1990/91:TU8, rskr 1990/91:63
Ändring, SFS 1991:304
Rubrik: Lag (1991:304) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 33, 34 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1121
Rubrik: Lag (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8, 20 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:8, bet. 1992/93:LU7, rskr 1992/92:45
Ändring, SFS 1993:302
Rubrik: Lag (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:8, bet. 1992/93:LU35, rskr. 1992/93:307
Ändring, SFS 1993:303
Rubrik: Lag (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 § i 1992:1121, ikrafttr.best. till 1992:1121
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:LU35, rskr. 1992/93:307
Ändring, SFS 1993:1307
Rubrik: Lag (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 24 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
CELEX-nr: 388L0357 390L0618
Ändring, SFS 1993:1381
Rubrik: Lag (1993:1381) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: upph. 8 a § i 1992:1121
Förarbeten: Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Ändring, SFS 1993:1382
Rubrik: Lag (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 §; ny 35 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Ändring, SFS 1993:1383
Rubrik: Lag (1993:1383) om ändring i lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16 §, ikrafttr.best. till 1993:302
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, 1993/94:71, bet. 1993/94:NU5, 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:39, 1993/94:65
CELEX-nr: 388L0357 390L0618
Ändring, SFS 1993:1384
Rubrik: Lag (1993:1384) om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 § i 1993:303
Förarbeten: Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Ändring, SFS 1993:1606
Rubrik: Lag (1993:1606) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 8 § i 1992:1121 utom vad avser Liechtenstein, 16 § första stycket i 1993:302, ikrafttr. av 1993:1307 och 1993:1382 utom vad avser Liechtenstein
Ändring, SFS 1994:43
Rubrik: Trafikskadelag (1975:1410) (1994:43)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1994:1731
Rubrik: Lag (1994:1731) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1995:785
Rubrik: Lag (1995:785) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL228/92 s1
CELEX-nr: 392L0049
Ändring, SFS 1995:1185
Omfattning: ikrafttr. av 8 § 1992:1121 och 1993:1382 såvitt avser Liechtenstein
Ändring, SFS 1998:296
Rubrik: Lag (1998:296) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:382
Rubrik: Lag (1998:382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1999:266
Rubrik: Lag (1999:266) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 18, 28, 31 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:42, 1998/99:LU19, rskr. 1998/99:187
Ändring, SFS 2001:562
Rubrik: Lag (2001:562) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1, 2, 16, 24, 31, 32, 33, 34 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:734
Rubrik: Lag (2001:734) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216
Ändring, SFS 2002:343
Rubrik: Lag (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: nuvarande 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 betecknas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 27 § sätts närmast före nya 30 §; ändr. nya 33, 34 §§; nya 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före nya 27 §
Ikraft: 2003-01-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rskr. 2001/02:238, EGTL181/2000 s65
CELEX-nr: 32000L0026
Ändring, SFS 2003:1
Rubrik: Förordning (2003:1) om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av 2002:343 såvitt avser 28, 33 §§
Ändring, SFS 2005:113
Rubrik: Lag (2005:113) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 17, 28 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:1126
Rubrik: Lag (2005:1126) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92
Ändring, SFS 2006:560
Rubrik: Lag (2006:560) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2, 30 §§
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328
Ändring, SFS 2007:333
Rubrik: Lag (2007:333) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 27 §§, ny 17 a §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156, EUTL149/2005 s14
CELEX-nr: 32005L0014
Ändring, SFS 2007:461
Rubrik: Lag (2007:461) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2010:972
Rubrik: Lag (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2010:1220
Rubrik: Lag (2010:1220) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16, 21, 24 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:2050
Rubrik: Lag (2010:2050) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 27 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2013:1089
Rubrik: Lag (2013:1089) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 31, 34 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31
Ändring, SFS 2014:609
Rubrik: Lag (2014:609) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:667
Rubrik: Lag (2016:667) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257
Ändring, SFS 2018:184
Rubrik: Lag (2018:184) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 11, 20 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ändring, SFS 2021:1138
Rubrik: Förordning (2021:1138) om ikraftträdande av lagen (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av 2010:972
Ändring, SFS 2023:666
Rubrik: Lag (2023:666) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 16, 17 a, 24, 31 c, 33, 37 §§; nya 1 a, 1 b, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 29 f §§, ny rubrik närmast före 29 a §
Ikraft: 2023-12-23 den dag regeringen bestämmer, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:142, bet. 2023/24:CU6, rskr. 2023/24:23, direktiv 2009/103/EG