Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1339 · Visa fulltext
Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1975/76:52, KU 1975/76:30, rskr 1975/76:131
Ändring, SFS 1982:1169
Rubrik: Lag (1982:1169) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:66, KU 1982/83:10, rskr 1982/83:48
Ändring, SFS 1986:422
Rubrik: Lag (1986:422) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1985/86:34, rskr 1985/86:296
Ändring, SFS 1987:996
Rubrik: Lag (1987:996) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 3, 5-7, 10 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Ändring, SFS 1994:2068
Rubrik: Lag (1994:2068) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1998:541
Rubrik: Lag (1998:541) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 2000:438
Rubrik: Lag (2000:438) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2009:322
Rubrik: Lag (2009:322) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2010:661
Rubrik: Lag (2010:661) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1412
Rubrik: Lag (2010:1412) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21