Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:439 · Visa fulltext
Förordning (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
Departement: Utbildningsdepartementet
Upphävd: 1991-07-01
Ändring, SFS 1985:300
Rubrik: Förordning (1985:300) om ändring i kungörelsen (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1-4 §§; omtryck
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1987:579
Rubrik: Förordning (1987:579) om ändring i förordningen (1974:439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§; omtryck
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1991:978
Omfattning: upph.