Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1150 · Visa fulltext
Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1974:172
Omfattning: ändr. 25, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1974:4, LU 1974:6, rskr 1974:56
Ändring, SFS 1976:999
Rubrik: Lag (1976:999) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 25, 67 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:215, JoU 1976/77:9, rskr 1976/77:47
Ändring, SFS 1977:365
Rubrik: Lag (1977:365) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:114, CU 1976/77:36, rskr 1976/77:321
Ändring, SFS 1981:136
Rubrik: Lag (1981:136) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 62 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:119, LU 1980/81:1, rskr 1980/81:139
Ändring, SFS 1981:794
Rubrik: Lag (1981:794) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 46 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1982:329
Rubrik: Lag (1982:329) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:194, KU 1981/82:27, rskr 1981/82:293
Ändring, SFS 1983:660
Rubrik: Lag (1983:660) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 1, 3, 20, 21, 23, 44 §§
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1987:128
Rubrik: Lag (1987:128) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 18, 20, 21, 23, 61 §§; omtryck
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:670
Rubrik: Lag (1987:670) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 25, 54 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:7, LU 1986/87:20, rskr 1986/87:172
Ändring, SFS 1988:1259
Rubrik: Lag (1988:1259) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 10, 30 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:727
Rubrik: Lag (1989:727) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 7, 8, 19, 20, 28, 41 §§
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, 1988/89:BoU11, rskr 1988/89:255
Ändring, SFS 1990:1498
Rubrik: Lag (1990:1498) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 25, 29, 67 §§, rubr. närmast före 67 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Ändring, SFS 1995:32
Rubrik: Lag (1995:32) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 67 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:830
Rubrik: Lag (1995:830) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:181, bet. 1994/95:JoU21, rskr. 1994/95:420
Ändring, SFS 1995:1406
Rubrik: Lag (1995:1406) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 7, 20, 25, 29, 61, 64, 67 §§, rubr. närmast före 67 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1997:269
Rubrik: Lag (1997:269) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:132, bet. 1996/97:JuU16, rskr. 1996/97:215
Ändring, SFS 1998:379
Rubrik: Lag (1998:379) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 66, 67 §§, rubr. närmast före 66 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:837
Rubrik: Lag (1998:837) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 1, 3, 20, 21, 23 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2003:629
Rubrik: Lag (2003:629) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1
Ändring, SFS 2008:544
Rubrik: Lag (2008:544) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 25, 29, 66 §§
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2009:184
Rubrik: Lag (2009:184) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 26 §; nya 19 a, 20 a §§
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170
Ändring, SFS 2010:999
Rubrik: Lag (2010:999) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 3, 15, 46, 53, 54, 66 §§, rubr. närmast före 66 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1943
Rubrik: Lag (2010:1943) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2012:184
Rubrik: Lag (2012:184) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 18, 20, 21, 23, 61 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Ändring, SFS 2015:374
Rubrik: Lag (2015:374) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211
Ändring, SFS 2016:196
Rubrik: Lag (2016:196) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 67 §
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:710
Rubrik: Lag (2018:710) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 25, 54 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1657
Rubrik: Lag (2018:1657) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 25, 28, 29, 67 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2020:369
Rubrik: Lag (2020:369) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 26, 52, 59, 63 §§; ny 65 a §, rubr. närmast före 65 a §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283
Ändring, SFS 2022:363
Rubrik: Lag (2022:363) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:122, bet. 2021/22:CU16, rskr. 2021/22:258