Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:601 · Visa fulltext
Turistvagnskungörelse (1972:601)
Departement: Näringsdepartementet
Upphävd: 2001-10-01
Ändring, SFS 1972:605
Omfattning: ikrafttr.best.
Ändring, SFS 1973:773
Omfattning: ändr. 2, 5, 7, 15 §§
Ändring, SFS 1975:154
Omfattning: ändr. 4-9, 11, 15, 16 §§; omtryck
Ändring, SFS 1977:958
Rubrik: Förordning (1977:958) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 8 §
Ändring, SFS 1978:330
Rubrik: Förordning (1978:330) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ändring, SFS 1978:785
Rubrik: Förordning (1978:785) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 8 §
Ändring, SFS 1979:1010
Rubrik: Förordning (1979:1010) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 15 §§
Ändring, SFS 1981:71
Rubrik: Förordning (1981:71) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1983:905
Rubrik: Förordning (1983:905) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1986:11
Rubrik: Förordning (1986:11) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 1986-04-01
Ändring, SFS 1987:839
Rubrik: Förordning (1987:839) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 12, 14 §§; ny 14 a §
Ikraft: 1987-10-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ändring, SFS 1988:1434
Rubrik: Förordning (1988:1434) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: upph. 14 a §; ändr. 1-4, 6-9, 14, 16 §§; omtryck
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1364
Rubrik: Förordning (1991:1364) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:1293
Rubrik: Förordning (1992:1293) om ändring i turistvagnskungörelen (1972:601)
Omfattning: ändr. 11, 15 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1995:220
Rubrik: Förordning (1995:220) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 3, 16 §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1071
Rubrik: Förordning (1998:1071) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:484
Rubrik: Förordning (1999:484) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 15, 16 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:785
Rubrik: Förordning (1999:785) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601)
Omfattning: ändr. 12, 14 §§; ny 3 a §
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2001:558
Omfattning: upph.