Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:965 · Visa fulltext
Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1971:114, JuU 26, rskr 295
Ändring, SFS 1972:42
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1972:813
Omfattning: upph. 5 §
Förarbeten: Prop. 1972:98, JuU 26, rskr 285
Ändring, SFS 1977:950
Rubrik: Lag (1977:950) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:16, LU 1977/78:7, rskr 1977/78:26
Ändring, SFS 1983:681
Rubrik: Lag (1983:681) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:128, JuU 1982/83:31, rskr 1982/83:317
Ändring, SFS 1991:299
Rubrik: Lag (1991:299) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1998:981
Rubrik: Lag (1998:981) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260
Ändring, SFS 2001:653
Rubrik: Lag (2001:653) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2002:344
Rubrik: Lag (2002:344) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-01-20
Förarbeten: Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rskr. 2001/02:238
Ändring, SFS 2002:926
Rubrik: Lag (2002:926) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2019:372
Rubrik: Lag (2019:372) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241