Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:1081 · Visa fulltext
Lag (1971:1081) om bestämning av volym och vikt
Departement: Näringsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1971:164, NU 49, rskr 355
Upphävd: 1994-01-01
Ändring, SFS 1978:276
Rubrik: Lag (1978:276) om ändring i lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt
Omfattning: ändr. 1, 2, 4-8 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:132, NU 1977/78:56, rskr 1977/78:259
Ändring, SFS 1986:983
Rubrik: Lag (1986:983) om ändring i lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:8, NU 1986/87:8, rskr 1986/87:36
Ändring, SFS 1992:1514
Omfattning: upph.