Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:1081 · Visa fulltext
Lag (1971:1081) om bestämning av volym och vikt
Departement: Näringsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1971:164, NU 49, rskr 355
Upphävd: 1994-01-01
Ändring, SFS 1978:276
Rubrik: Lag (1978:276) om ändring i lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt
Omfattning: ändr. 1, 2, 4-8 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:132, NU 1977/78:56, rskr 1977/78:259
Ändring, SFS 1986:983
Rubrik: Lag (1986:983) om ändring i lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:8, NU 1986/87:8, rskr 1986/87:36
Ändring, SFS 1992:1514
Omfattning: upph.