Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:989 · Visa fulltext
Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1970:144, 3LU 92, rskr 464
Ändring, SFS 1971:545
Omfattning: ändr. 7, 15 §§
Förarbeten: Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204
Ändring, SFS 1971:1036
Omfattning: nuvarande 16-18 §§ betecknas 17-19 §§, nuvarande 19 § betecknas 21 §; ändr. nya 18 §; nya 16, 20 §§, rubr. närmast före 16, 20 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1971:180, CU 29, rskr 320
Ändring, SFS 1978:871
Rubrik: Lag (1978:871) om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:38, CU 1978/79:4, rskr 1978/79:75
Ändring, SFS 1987:125
Rubrik: Lag (1987:125) om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 2000:234
Rubrik: Lag (2000:234) om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
Omfattning: upph. 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185