Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:979 · Visa fulltext
Förmånsrättslag (1970:979)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1970:142, 1LU 80, rskr 451
Ändring, SFS 1971:1043
Omfattning: ändr. 11, 16, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1971:178, LU 26, rskr 353
Ändring, SFS 1973:1068
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 4, 9, 15, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1973:42, LU 1973:22, rskr 1973:272
Ändring, SFS 1974:366
Omfattning: ändr. 11 §
Förarbeten: Prop. 1974:88, InU 1974:15, rskr 1974:272
Ändring, SFS 1975:606
Omfattning: ändr. 4 § i 1973:1068
Förarbeten: Prop. 1975:68, LU 1975:24, rskr 1975:171
Ändring, SFS 1975:906
Omfattning: ikrafttr. av 1973:1068
Ändring, SFS 1975:1248
Omfattning: upph. 16 §; nuvarande 11, 12 §§ betecknas 12, 13 §§, nuvarande 13 § betecknas 11 §; ändr. nya 12, 13 §§, 15 §, 6 p övergångsbest.; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:12, LU 1975/76:5, rskr 1975/76:115
Ändring, SFS 1975:1255
Omfattning: ändr. 3, 4 p övergångsbest. till 1973:1068
Förarbeten: Prop. 1975/76:12, LU 1975/76:5, rskr 1975/76:115
Ändring, SFS 1977:482
Rubrik: Lag (1977:482) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 12 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:90, SoU 1976/77:32, rskr 1976/77:315
Ändring, SFS 1978:883
Rubrik: Lag (1978:883) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:28, SkU 1978/79:13, rskr 1978/79:83
Ändring, SFS 1979:195
Rubrik: Lag (1979:195) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:40, LU 1978/79:10, rskr 1978/79:159
Ändring, SFS 1981:806
Rubrik: Lag (1981:806) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1984:656
Rubrik: Lag (1984:656) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1987:694
Rubrik: Lag (1987:694) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 10 §; ny 10 a §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1989:840
Rubrik: Lag (1989:840) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989-12-08
Förarbeten: Prop. 1988/89:152, 1989/90:LU5, rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av 1989:840
Ändring, SFS 1989:1083
Rubrik: Lag (1989:1083) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1990-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:34, 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ändring, SFS 1991:202
Rubrik: Lag (1991:202) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1990/91:106, 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:202
Ändring, SFS 1993:1310
Rubrik: Lag (1993:1310) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1993:1310
Ändring, SFS 1994:471
Rubrik: Lag (1994:471) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:639
Rubrik: Lag (1994:639) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94:LU34, rskr. 1993/94:394
Ändring, SFS 1994:1018
Rubrik: Lag (1994:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1018
Ändring, SFS 1995:302
Rubrik: Lag (1995:302) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 1, 3, 9 §§
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:783
Rubrik: Lag (1995:783) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392
Ändring, SFS 1996:769
Rubrik: Lag (1996:769) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 9, 10, 12, 13, 15, 18 §§
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1054
Rubrik: Lag (1996:1054) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Ändring, SFS 1997:203
Rubrik: Lag (1997:203) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1997-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199
Ändring, SFS 1998:298
Rubrik: Lag (1998:298) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:1486
Rubrik: Lag (1998:1486) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 1999:605
Rubrik: Lag (1999:605) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Ändring, SFS 2003:115
Rubrik: Lag (2003:115) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Ändring, SFS 2003:535
Rubrik: Lag (2003:535) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 §§; nya 12 a, 19 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:1224
Rubrik: Lag (2003:1224) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 9 §; ny 3 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:107, bet. 2003/04:FiU8, rskr. 2003/04:39
Ändring, SFS 2004:572
Rubrik: Lag (2004:572) om ändring i lagen (2003:1224) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: rubr. närmast före 4 § sätts närmast före 3 a §; ändr. 3 a, 9 §§ i 2003:1224
Förarbeten: Prop. 2003/04:109, bet. 2003/04:FiU26, rskr. 2003/04:262
Ändring, SFS 2005:1048
Rubrik: Lag (2005:1048) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Ändring, SFS 2008:988
Rubrik: Lag (2008:988) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 9, 12 a, 14, 15, 18 §§; ny 5 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2010:1210
Rubrik: Lag (2010:1210) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 12 a, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:2047
Rubrik: Lag (2010:2047) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:1203
Rubrik: Lag (2011:1203) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46
Ändring, SFS 2015:709
Rubrik: Lag (2015:709) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr 4 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2015:865
Rubrik: Lag (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Ändring, SFS 2015:874
Rubrik: Förordning (2015:874) om ikraftträdande av lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:865
Ändring, SFS 2015:1018
Rubrik: Lag (2015:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 10, 12 §§; nya 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:46
Rubrik: Lag (2016:46) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:68
Rubrik: Lag (2016:68) om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 § i 2015:865
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2018:474
Rubrik: Lag (2018:474) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:117, bet. 2017/18:CU30, rksr. 2017/18:259
Ändring, SFS 2018:1956
Rubrik: Lag (2018:1956) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-12-29 överg.best.
Ändring, SFS 2019:744
Rubrik: Lag (2019:744) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27