Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:495 · Visa fulltext
Cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Departement: Justitiedepartementet DOM
Upphävd: 2014-01-01
Ändring, SFS 1975:303
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 2013:982
Omfattning: upph.