Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:555 · Visa fulltext
Lag (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
Departement: Industridepartementet
Förarbeten: Prop. 1968:98;3LU 1968:63;Rskr 1968:333
Upphävd: 1992-07-01
Ändring, SFS 1971:574
Omfattning: ändr. 32 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1973:831
Omfattning: ändr. 30 §
Förarbeten: Prop. 1973:139, NU 1973:62, rskr 1973:312
Ändring, SFS 1974:169
Omfattning: ändr. 20, 22, 28 §§
Förarbeten: Prop. 1974:4, LU 1974:6, rskr 1974:56
Ändring, SFS 1975:1361
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 13, 21, 26, 31-33 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:18, InU 1975/76:24, rskr 1975/76:121
Ändring, SFS 1977:680
Rubrik: Lag (1977:680) om ändring i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
Omfattning: ändr. 26, 27 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1982:514
Rubrik: Lag (1982:514) om ändring i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
Omfattning: ändr. 32 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:100 bil. 14, NU 1981/82:29, rskr 1981/82:268
Ändring, SFS 1988:1308
Rubrik: Lag (1988:1308) om ändring i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
Omfattning: ändr. 7, 9, 18 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1990:825
Rubrik: Lag (1990:825) om ändring i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
Omfattning: ändr. 13, 19, 20, 30 §§
Ikraft: 1990-08-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:116, 1989/90:NU38, rskr 1989/90:351
Ändring, SFS 1990:1298
Rubrik: Lag (1990:1298) om ändring i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:160, 1990/91:LU11, rskr 1990/91:42
Ändring, SFS 1991:1022
Rubrik: Lag (1991:1022) om ändring i lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1991-08-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:154, 1990/91:NU41, rskr 1990/91:367
Ändring, SFS 1992:160
Omfattning: upph.