Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:552 · Visa fulltext
Bostadslånekungörelse (1967:552)
Departement: Bostadsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1967:100; SU 1967:100; Rskr 1967:265
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1968:456
Omfattning: ändr. 8, 9 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1968:754
Omfattning: upph. 17 §
Ändring, SFS 1969:130
Omfattning: ändr. 12, 41 §§
Ändring, SFS 1970:109
Omfattning: ändr. 6, 30, 31 §§; ny 33 a §
Förarbeten: Prop. 1970:1 (bil. 13 p IV:10), SU 50, rskr 152
Ändring, SFS 1970:878
Omfattning: ändr. 51 §
Förarbeten: Jfr prop. 1970:146, 3LU 82, rskr 443
Ändring, SFS 1971:298
Omfattning: ändr. 20, 26 §§
Förarbeten: Prop. 1971:1 (bil. 13 p IV:11), CU 12, rskr 92
Ändring, SFS 1971:1182
Omfattning: upph. 54 §; ändr. 12, 21, 25, 28, 29, 50 §§
Förarbeten: Prop. 1971:140, FiU 47, rskr 293
Ändring, SFS 1972:303
Omfattning: ändr. 2, 19, 27 §§
Förarbeten: Prop. 1972:72, CU 28, rskr 201
Ändring, SFS 1973:534
Omfattning: ändr. 7, 12, 13, 15, 23, 25, 26, 30-34, 41, rubr. närmast efter 53 §; ny 54 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1973:21, CU 1973:19, rskr 1973:208
Ändring, SFS 1973:747
Omfattning: ändr. 7, 12, 31, 55 §§
Ändring, SFS 1974:253
Omfattning: ändr. 7, 12, 19, 25 §§; ny 7 a §
Förarbeten: Prop. 1974:1 (bil. 14 IV:11), prop. 1974:69, CU 1974:14, CU 1974:21, rskr 1974:87, rksr 1974:180; Jfr. prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1974:947
Omfattning: ändr. 1, 8, 12, 19, 24, 27-31, 33-36, 39, 41, 54 §§, rubr. närmast före 30, 39 §§
Förarbeten: Prop. 1974:150, CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1975:132
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1974:947
Ändring, SFS 1975:487
Omfattning: ändr. 2, 8, 21, 24, 28, 36 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1975:1 (bil. 14 p IV:11), CU 1975:7, rskr 1975:61
Ändring, SFS 1977:334
Rubrik: Förordning (1977:334) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 36 §; nya 34 a, 34 b §§
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:100 (bil. 16 s.34) CU 1976/77:18, rskr 1976/77:187
Ändring, SFS 1978:381
Rubrik: Förordning (1978:381) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 2, 8, 24, 31, 33 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100, (bil. 16 s. 34, 169), CU 1977/78:27, rskr 1977/78:264
Ändring, SFS 1979:223
Rubrik: Förordning (1979:223) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 36 §
Förarbeten: Jfr 1978/79:100 (bil. 16 s. 143), CU 1978/79:26, rskr 1978/79:250
Ändring, SFS 1980:1066
Rubrik: Förordning (1980:1066) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 33 §
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:63, CU 1980/81:7, rskr 1980/81:95
Ändring, SFS 1981:414
Rubrik: Förordning (1981:414) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 33, 36 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 (bil. 16 s. 55), CU 1980/81:29, rskr 1980/81:244, prop. 1980/81:118 (bil. 4), CU 1980/81:30, rskr 1980/81:287
Ändring, SFS 1982:31
Rubrik: Förordning (1982:31) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 36 §
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:205, SoU 1981/82:1, rskr 1981/82:38
Ändring, SFS 1982:640
Rubrik: Förordning (1982:640) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 8, 21, 32, 33, 37 §§; ny 33 b §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:124 (bil. 1 s. 35), CU 1981/82:26, rskr 1981/82:353, prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
Ändring, SFS 1984:805
Rubrik: Förordning (1984:805) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1984-11-27
Ändring, SFS 1985:188
Rubrik: Förordning (1985:188) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1985-05-07 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:85 (bil. 1), BoU 1984/85:9, rskr 1984/85:91
Ändring, SFS 1986:136
Rubrik: Förordning (1986:136) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 33, 34 §§
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1986:282
Rubrik: Förordning (1986:282) om ändring i förordningen (1986:136) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 33 § i 1986:136
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 (bil. 13 s. 56), BoU 1985/86:13, rskr 1985/86:171
Ändring, SFS 1986:284
Rubrik: Förordning (1986:284) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 (bil. 13 s. 56), BoU 1985/86:13, rskr 1985/86:171
Ändring, SFS 1987:253
Rubrik: Förordning (1987:253) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil. 13 s.39), BoU 1986/87:20, rskr 1986/87:248
Ändring, SFS 1987:1266
Rubrik: Förordning (1987:1266) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: upph. 51-53 §§, rubr. närmast före 51 §; ny 37 a §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:168, 1987/88:35, BoU 1987/88:3, 1987/88:4, rskr 1987/88:94, 1987/88:93
Ändring, SFS 1988:312
Rubrik: Förordning (1988:312) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 3, 14, 21, 26, 33, 34, 34 b, 37, 44-47, 54, 55 §§
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.13 s.26), BoU 1987/88:10, rskr 1987/88:232
Ändring, SFS 1989:571
Rubrik: Förordning (1989:571) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: upph. 32, 33, 33 a §§; ändr. 30, 31, 34, 34 a, 36, 38 §§; ny 33 a §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:79, 1988/89:89, 1988/89:BoU7, 1988/89:BoU10, rskr 1988/89:175, 1988/89:266
Ändring, SFS 1989:578
Rubrik: Förordning (1989:578) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 46, 50 §§
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:861
Rubrik: Förordning (1989:861) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: upph. 37 a, 38 §§; ändr. 37 §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:89, 1988/89:BoU10, rskr 1988/89:266
Ändring, SFS 1989:1057
Rubrik: Förordning (1989:1057) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 33 a §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:49, 1989/90:BoU8, rskr 1989/90:101
Ändring, SFS 1990:921
Rubrik: Förordning (1990:921) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 33 a §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:144, 1989/90:BoU21, rskr 1989/90:340
Ändring, SFS 1991:70
Rubrik: Förordning (1991:70) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552)
Omfattning: ändr. 3, 14, 21, 26, 34, 34 b, 39, 44, 45, 47, 54, 55 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1932
Omfattning: upph.