Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1960:690 · Visa fulltext
Lag (1960:690) om byggnadsminnen
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1960:161; 3LU 1960:32; Rskr 1960:377
Upphävd: 1989-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1971:540
Omfattning: ändr. 10-13 §§
Förarbeten: Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204
Ändring, SFS 1971:590
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:1164
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1971:176, KU 74, rskr 334
Ändring, SFS 1972:777
Omfattning: ändr. 5, 7, 11, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1972:111 bil. 2 och 3, CU 35, rskr 348
Ändring, SFS 1976:440
Rubrik: Lag (1976:440) om ändring i lagen (1960:690) om byggnadsminnen
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 1, 3-5, 7-16, 18 §§; ny 1 a § ; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:135, KrU 1975/76:35, rskr 1975/76:355
Ändring, SFS 1981:857
Rubrik: Lag (1981:857) om ändring i lagen (1960:690) om byggnadsminnen
Omfattning: ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1987:144
Rubrik: Lag (1987:144) om ändring i lagen (1960:690) om byggnadsminnen
Omfattning: ändr. 5, 8-10, 12, 16 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1988:950
Omfattning: upph.