Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:467 · Visa fulltext
Kungörelse (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring, SFS 1967:694
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1992:1398
Rubrik: Förordning (1992:1398) om ändring i kungörelsen (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1999:466
Rubrik: Förordning (1999:466) om ändring i kungörelsen (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2010:117
Rubrik: Förordning (2010:117) om ändring i kungörelsen (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010-04-01